19 maja w Krobi dyskutowano o tym jak budować wspólnoty lokalne

Jak budować wspólnoty lokalne i co robić, aby czuły one między sobą więź – taki temat rozmów postawili przed sobą uczestnicy debaty „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, którzy spotkali się w piątek 19 maja w świetlicy wiejskiej w Krobi. Wydarzenie, które w kraju odbyło się już po raz trzeci, w gminie Lubicz debiutowało.

Goście spotkania zasiedli przy stołach w kilkuosobowych grupach. Wśród debatujących znaleźli się m.in. Teresa Gryciuk, sekretarz gminy Lubicz, Wojciech Knieć, prezes Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”, proboszcz parafii w Złotorii ks. Marian Wróblewski, a także grupa radnych, dyrektorów szkół, sołtysów, przedstawicieli stowarzyszeń i uczniów.

– Zadaniem naszych gości było debatowanie nad budowaniem wspólnot lokalnych, ale także więzi: sąsiedzkich, sołeckich itp. – opisuje Marzenna Wojnar, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu, koordynatorka spotkania w gminie. – Podjęliśmy się także tematu wzmacniania wspólnot gminnych. Ważną kwestią doboru gości było zróżnicowanie społeczne, aby wśród rozmówców znaleźli się przedstawiciele różnych profesji i środowisk.

Przy jednym z debatujących stołów znalazły się uczennice Gimnazjum w Grębocinie, które na co dzień działają w społeczności klasowej, starając się zachęcać swoich rówieśników do aktywności w akcjach lokalnych.

– Warto było wywołać temat rozwoju lokalnych społeczności – podkreśla dyrektorka GBP. – Wszystkim nam zależy, aby wspólnie coś budować. Finalnie podczas debaty wybraliśmy trzy czynniki, które najbardziej nas łączą i trzy, które nas wzmacniają. Komunikacja, lokalni liderzy i tradycje oraz obyczaje – to właśnie te aspekty były najczęściej przywoływane jako rzeczy dla nas najważniejsze.

Wnioski ze wszystkich dyskusji zostaną przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz w listopadzie na Kongresie Obywatelskim w Warszawie. Raport z debat zostanie wręczony prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie.