Strażacy z OSP skontrolują kominy w gminie Zławieś Wielka

Strażacy z gminnych jednostek OSP kolejny raz zadbają o nasze bezpieczeństwo. W ramach corocznej akcji odbędzie się przegląd zabudowań gospodarskich oraz jednorodzinnych w zakresie ewentualnych nieprawidłowości przeciwpożarowych. Kontrola odbywa się z upoważnienia wójta gminy.

Zanim strażacy wyjdą w teren, przeszli szkolenie w jednostce OSP w Skłudzewie. Niezbędną wiedzę przekazał druhom bryg. Andrzej Seroczyński, naczelnik służby prewencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

– Poza tym, że strażacy odwiedzają mieszkańców, to również przekazują informacje, jak zachować się, gdy zobaczymy pożar lub inne niebezpieczne zdarzenie wymagające interwencji straży pożarnej – informuje Andrzej Michalski, naczelnik OSP w Łążynie. – Podczas rozmów poruszane są tematy takie jak wypalanie traw, słomy lub zagrożenia wynikające z nieszczelności przewodów dymowych oraz częstotliwości czyszczenia tych przewodów. I tu przypominamy o obowiązku czyszczenia.

Warto pamiętać, że kwestie czyszczenia przewodów reguluje prawo. W zależności od rodzaju paliwa zanieczyszczenia należy usuwać raz na pół roku, co trzy miesiące lub nawet każdego miesiąca.