Gmina Wielka Nieszawka inwestuje w przyszłość

Wielka Nieszawka rozwija się zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, jak i społecznym (fot. Łukasz Piecyk)

Rozwój każdego samorządu wyznaczają nie tylko widoczne gołym okiem inwestycje infrastrukturalne, ale też rozmaite projekty „miękkie”, budujące dobre więzi z mieszkańcami. Gmina Wielka Nieszawka stawia na zrównoważony rozwój, który gwarantuje wysoki poziom życia.  

Akcje prospołeczne oraz działania prorodzinne budują pozytywne relacje w gminnej społeczności. Od lat gmina Wielka Nieszawka chcąc zintegrować mieszkańców, organizuje np. coroczne festyny. Standardem stało się organizowanie Przeglądów Twórczości Artystycznej Klubów Seniora, akcji krwiodawstwa połączonych z warsztatami kulinarnymi, Zawodów Wędkarskich o Puchar Sołtysa, obchodów rocznicowych, biesiad. Stałymi punktami są też m.in.: rajdy rowerowe, ogniska, programy typu „Mieszkańcy do formy” czy badania w ramach programów dla kobiet. Wśród niedawnych inicjatyw są też Bieg Wałem Wiślanym o Puchar Wójta Gminy czy I Orszak Trzech Króli.

Dobre więzi między samorządem a mieszkańcami budują również działania prorodzinne. Zaliczyć do nich można wszelkiego rodzaju konkursy i zabawy dla dzieci, rajdy rowerowe, ogniska integracyjne, zajęcia plastyczne, wokalne i taneczne, festiwale piosenek dziecięcych i młodzieżowych, spotkania autorskie.

W gminie funkcjonuje Stowarzyszenie „Olender”, które przy wsparciu CSiR Olender prowadzi zajęcia pływania dla dzieci i młodzieży. Oprócz tego organizuje treningi z siatkówki, tenisa i triatlonu. 

Wszystko to wpływa na rozwój i rozszerzanie form współpracy. Każde zwiększanie zaangażowania mieszkańców w życie publiczne kształtuje lokalną społeczność i promuje postawy obywatelskie, prospołeczne i prorodzinne. Rozwija przy tym poczucie przynależności do społeczności lokalnej gminy i buduje więzi społeczne.

Równie istotne przedsięwzięcia poczyniono w dziedzinie infrastruktury. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych w latach 2015-17 to ponad 18 mln zł. Największą inwestycją infrastrukturalną była budowa sześciooddziałowego przedszkola w Małej Nieszawce, oddanego do użytku we wrześniu 2017 r. Przede wszystkim jednak priorytetem samorządu były mniejsze inwestycje lokalne. Oto ich lista:

1. rozbudowy, przebudowy i budowy dróg gminnych:
– przebudowa ul. Rzemieślniczej, Radosnej, Osikowej, Krętej w Małej Nieszawce
– przebudowa ul. Ciechocińskiej, Wędkarskiej w Brzozie
– przebudowa ul. Świerkowej, Wiśniowej w Cierpicach
– przebudowa ul. Jaśminowej, Kalinowej, Szafirowej, w Wielkiej Nieszawce

2. projekty budowlane przebudowy dróg gminnych:
– ul. Bukowa, Czeremchowa, Majowa, Makowa, Kręta w Małej Nieszawce
– ul. Sarnia w Wielkiej Nieszawce
– ul. Dybowska, Ogrodowa (ścieżka rowerowa) w Cierpicach

3. projekty budowlane oświetlenia drogi:
– ul. Majowa, Makowa, Zielna, Bydgoska w Małej Nieszawce
– ul. Spokojna, Cicha, Ogrodowa (ścieżka rowerowa), Żwirowa w Cierpicach

4. budowa sieci wodno-kanalizacyjnych:
– ul. Jastrzębia, Wiślana, Szafirowa, Wierzbowa w Wielkiej Nieszawce
– ul. Olszynowa, Bukowa, Majowa, Leśna w Małej Nieszawce

5. opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji:
– Mała Nieszawka dz. Nr 230/70, ul. Wierzbowa
– ul. Jastrzębia, Zielona, Biała w Wielkiej Nieszawce

6. wykonanie projektu kanalizacji deszczowej:
– ul. Majowa w Małej Nieszawce
– ul. Jastrzębia, Zielona, Biała w Wielkiej Nieszawce

7. wykonanie oświetlenia ulicznego LED dróg gminnych:
– ul. Rzemieślnicza, Kalinowa, Radosna, Osikowa, Bukowa, Czeremchowa, Różana, Poziomkowa, Leśna w Małej Nieszawce
– ul. Świerkowa, Wiśniowa, Długa, Dobra, Przy Lesie, Kłosowa, Leśna, Sosnowa w Cierpicach
– ul. Ciechocińska, Wędkarska w Brzozie
– ul. Tulipanowa, Przemysłowa, Sarnia, Wierzbowa w Wielkiej Nieszawce

8. inwestycje dotyczące rekreacji:
– zagospodarowanie terenu: ul. Leśna w Małej Nieszawce
– budowa siłowni zewnętrznej w Wielkiej Nieszawce
– wykonanie placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych – wykonanie projektu placu zabaw + zagospodarowanie – ul. Szkolna w Cierpicach, ul. Zielona w Wielkiej Nieszawce