5. edycja spotkania „Bezpieczeństwem zakręceni” odbyła się 25 maja w Lubiczu

Podwyższenie świadomości zagrożeń współczesnego świata wobec młodzieży było tematem pięciu konferencji organizowanych w ramach trzyletniego Programu Wspierania Rodziny. Patronat nad wydarzeniami objął Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz, Hanna Anzel, przewodnicząca Rady Gminy, przy współpracy Ireneusza Lewandowskiego, komendanta Policji w Lubiczu.

Piąta edycja spotkania „Bezpieczeństwem zakręceni” zorganizowana została 25 maja. Szkoła postawiła sobie za cel podwyższenie świadomości o zagrożeniach, z którymi na co dzień spotkać się może młodzież. Celem projektu było zaszczepienie w uczniach asertywności i rozbudzenie ich świadomości o skutkach swoich czynów.

– Prelekcja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem zarówno wśród rodziców, jak i zaproszonych prelegentów – podkreśla Renata Łęc, współorganizatorka wydarzenia. – Wśród poruszonych przez nich tematów znalazły się te związane z dopalaczami czy niepożądanymi działaniami w sieci.

O trudnych historiach wychowanków Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz” opowiedział jego prezes Waldemar Dąbrowski, zaś problem dopalaczy przedstawił Adam Włodarczyk z Komisariatu Policji w Lubiczu.

Nie zabrakło także nawiązań do najpopularniejszego w dzisiejszych czasach zagrożenia, czyli sieci. Podczas gościnnego przemówienia funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy – Tomasza Boronia i Marcina Matyska – wspomniano o niewystarczającej formie zabezpieczeń stosowanych przez rodziców wobec mediów, którymi posługuje się młodzież.

Program Wspierania Rodziny prowadzony był w placówce w dwóch nurtach. Pierwszy polegał na wspieraniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych w wybranej wcześniej rodzinie. W działania te zaangażowała się nie tylko szkoła. Wspierało ją także wiele innych organizacji, w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W drugim nurcie skupiono się na edukacji rodziców i dzieci w zakresie bezpieczeństwa m.in. zdrowotnego czy wirtualnego.

– Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań prelegentom oraz przeprowadzenia rozmów indywidualnych ze specjalistami, co pozwoliło zgłębić nurtujące ich problemy – zaznacza Danuta Ferens, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym. – Spotkaniu przysłuchiwali się także zaproszeni goście: gminni radni, sołtysi, pedagodzy, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz władze gminy.

Nad całością konferencji czuwała Danuta Ferens, dyrektorka SP nr 1 w Lubiczu Dolnym wraz z pedagogami szkolnymi: Katarzyną Kosińską i Renatą Łęc.