Budżet gminy Lubicz przyjęty jednogłośnie

Znamy plany gminy Lubicz na kolejne 12 miesięcy. Inwestycji nie zabraknie

– Przygotowując się do dużych zadań, takich, jak np. budowa basenu, pamiętamy o realizowaniu inwestycji ważnych dla poszczególnych społeczności lokalnych – mówił Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz na sesji budżetowej.

29 stycznia Rada Gminy Lubicz jednogłośnie przyjęła tegoroczny budżet. Wcześniej pozytywną opinię na jego temat przesłała Regionalna Izba Obrachunkowa. Dochody gminy to 61 130 600 zł, wydatki – 63 147 797 zł. –

Staramy się utrzymywać dobry poziom życia mieszkańców, jednocześnie obniżając podatki i przy nieznacznym zadłużeniu – mówił wójt Marek Olszewski.

Przypomnijmy, pod koniec listopada 2015 r. rada zdecydowała, że w gminie Lubicz podatek od środków transportowych będzie aż o 17 proc. niższy w stosunku do maksymalnych stawek określonych przez ministra finansów. W tym roku mniejsza jest także stawka podatku od budynków pozostałych, a inne podatki od nieruchomości oraz podatek rolny pozostały na tym samym poziomie. Od 2010 roku w tej podtoruńskiej gminie nie ma również obowiązku opłacania opłaty targowej. Lubicz nie pobiera też podatku od psów.

Budżet Lubicza w trakcie roku jeszcze się zmieni. – W tej chwili nie mamy jeszcze w nim uwzględnionych żadnych środków zewnętrznych, ponieważ będzie to można zrobić dopiero po tym, jak zostaną rozstrzygnięte konkursy w tej sprawie – informował wójt.

Gmina Lubicz w tym roku przeznaczy m.in. przeszło 26,5 mln zł na oświatę, 8 mln zł na pomoc społeczną, 1 mln 260 tys. zł na kulturę i 700 tys. zł na kulturę fizyczną, prawie 600 tys. zł na bezpieczeństwo.

Spośród długiej listy inwestycji można wymienić m.in.: budowę zatoki, przejścia dla pieszych i wiaty w Rogówku, chodników w Złotorii, Grębocinie, Lubiczu Dolnym czy Brzeźnie, ulicy w Gronowie, projektów kilku ulic w Lubiczu Górnym, projekt basenu w Lubiczu Górnym oraz wykupy gruntów pod jego budowę, parking w Złotorii, zakup samochodu dla OSP Złotoria. modernizację nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS nr 1 w Lubiczu Górnym. W budżecie uwzględniono również dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, a także dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych, projekty oświetleń dróg w kilkunastu sołectwach, projekt świetlicy w Młyńcu Drugim, modernizację dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie.

Przewodnicząca rady Hanna Anzel podkreśliła, że ponad 400 tys. zł gmina wyodrębnia na fundusz sołecki: – To mieszkańcy sami decydują, na co przeznaczają te pieniądze.

Warto przypomnieć, ze Lubicz jest też jedyną gminą w powiecie toruńskim, która opłaca komunikację publiczną, finansując prywatnego przewoźnika wyłonionego w przetargu, a także dopłacając toruńskiemu MZK za kursy na terenie gminy.

– MZK wozi naszych mieszkańców do Torunia i z powrotem, ponieważ my za to płacimy. W skali roku to przeszło 2,5 mln zł. Żaden inny okoliczny samorząd tego nie robi – zaznaczyła Hanna Anzel.

Gmina stara się również wspierać organizację czasu wolnego mieszkańców, dofinansowując seniorów, zajęcia w świetlicach dla dzieci, czy kluby sportowe, a także liczne imprezy integracyjne.