Chełmża. Przez remonty dróg ZGK nie dojedzie po odpady

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu (fot. Tytus Szabelski)

1 marca 2017 roku prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmży wystosował pismo z prośbą do mieszkańców osiedla, na którym prowadzone są budowy dróg gminnych.

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową dróg gminnych: M. Konopnickiej, J. Kochanowskiego, B. Prusa, Wł. Reymonta, S. Żeromskiego, K. Pułaskiego, uniemożliwiającymi odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio nieruchomości, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży informuje, iż na Państwa osiedlu w okresie utrudnionego dostępu, zostaną ustawione kontenery Kp – 7 z lokalizacją na ul. B. Prusa oraz na skrzyżowaniu ulic Wł. Reymonta i St. Żeromskiego.

W okresie prowadzonych ww. prac remontowych zwracamy się z prośbą, aby w przedmiotowych kontenerach umieszczać: zmieszane odpady komunalne, popiół  oraz  bioodpady. Jednocześnie informuje się, iż selektywną zbiórkę odpadów prowadzoną w systemie workowym, tj. tworzywa sztuczne, papier oraz szkło, w okresie realizowanych prac remontowych, pracownicy ZGK Sp. z o.o. odbiorą od Państwa samodzielnie, docierając do Państwa posesji pieszo. Nadmieniam, iż wraz z postępem prac remontowych na ww. ulicach, lokalizacja kontenerów Kp – 7 będzie ulegać zmianie.

Dziękując za zrozumienie sytuacji niezależnej od Spółki pozostaję z wyrazami szacunku.

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Piotr Zub

[fbcomments]