Chóry zaśpiewały w Lubiczu [Zdjęcia]

W Toruniu trwa II Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. M. Kopernika „PER MUSICAM AD ASTRA”. Jeden z festiwalowych koncertów odbył się w kościele parafialnym w Lubiczu Górnym.

 
Artystyczne doznania zapewniły mieszkańcom chóry: Gaudium Cantates – chór dziewczęcy prowadzony przez Aleksandrę Kwiatkowską i Ariela Radomińskiego oraz Musica Nostra pod dyrekcją Zsuzsanny Mindszenty.

Fot. Adam Zakrzewski