Codziennie blisko 600 uczniów korzysta z transportu autobusowego w gminie Łysomice

Urząd Gminy jest organem prowadzącym dwa zespoły szkół, dwie „podstawówki” oraz publiczne przedszkole. Największe placówki są w Łysomicach i Turznie, mniejsze w Ostaszewie i Świerczynkach. Przedszkole zlokalizowano w Papowie Toruńskim.

– Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek bezpiecznego transportu uczniów do szkół w celu realizacji obowiązku szkolnego – mówi Magdalena Kwaśniewska z referatu oświaty i sportu Urzędu Gminy Łysomice. – Również uczniów niepełnosprawnych, którzy wymagają specyficznych form nauczania i opieki w miejskich szkołach specjalnych.

W roku szkolnym 2014/2015 w ZS w Łysomicach uczy się 465 uczniów. Z dowozu korzysta 205. Do ZS w Turznie uczęszcza 364 uczniów, a z dowozu korzysta 285 dzieci.

– W szkole w Ostaszewie mamy 111 uczniów, z których blisko połowa korzysta z dowozu autobusami – mówi Piotr Kowal, wójt gminy Łysomice. – Do SP w Świerczynkach znaczna część młodzieży jest dowożona, bo z transportu korzysta 89 na 104 uczniów.

Do Łysomic uczniowie dojeżdżają z Zakrzewka, Koniczynki, Papowa Toruńskiego, Ostaszewa i Świerczynek. Do Turzna z Gostkowa, Lipniczek, Tylic, Kamionek Dużych i Małych, Folząga, a także z Rogowa, Brzeźna i Gronówka w gminie Lubicz.

– Do podstawówki w Świerczynkach dzieci są dowożone z Lulkowa, Piwnic, Różankowa, Świerczyn i Chorabia – wyjaśnia Magdalena Kwaśniewska. – Do SP w Ostaszewie z Wytrębowic, Zęgwirtu, Kowrozu i Kowrózka.

Pod koniec ubiegłego roku przeprowadzono przetarg na usługi przewozu uczniów do szkół. Wygrała go firma Arriva. Dzieci i młodzież mają przez gminę wykupione bilety miesięczne na przejazdy autobusami tego przewoźnika. Będzie tak przynajmniej w latach 2015 – 2016, bo tego okresu przetarg dotyczył. Dwuletnia umowa opiewa na kwotę ponad 650 tysięcy złotych.

– Dzięki współpracy z firmą Arriva transport uczniów stał się lepiej zorganizowany, a wszyscy uczniowie dowożeni są do danej szkoły na jedną godzinę, co skutkuje szybszym rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz szybszym ich zakończeniem – podkreśla włodarz gminy. – Dodatkowo w szkołach mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne ze świadomością, iż uczniowie będą mieli zapewniony powrót do domu we wczesnych godzinach popołudniowych.

Uczniowie dowożeni są do szkół pięcioma autobusami, z czego dwa należą do gminy. Mają w czasie transportu zapewnioną opiekę. Jeżdżą bowiem z nimi pracownicy obsługi szkół. Uczniowie niepełnosprawni mają zapewniony odrębny transport. Korzystają oni z 2 busów należących do firmy 2MA2 z Kamionek Małych. Jeden bus przewozi uczniów z Kamionek Dużych, Turzna, Gostkowa, Zakrzewka, Łysomic do Zespołu Szkół nr 26 i 31 w Toruniu, natomiast drugi ze Świerczynek, Olka, Chorabia, Zęgwirtu, Lulkowa do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka i Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu.

– Z czworgiem rodziców gmina podpisała umowę na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych własnymi środkami transportu – wyjaśnia Magdalena Kwaśniewska.