Darmowy kurs języka niemieckiego w Rzęczkowie

Nauka języków to dziś priorytet. O tym przekonali się uczniowie gimnazjum w Rzęczkowie, którzy wzięli udział w bezpłatnym kursie języka niemieckiego.
Stowarzyszenie Lepsza Gmina ze Złejwsi Małej zorganizowało bezpłatny kurs języka we współpracy z Oddziałem Terenowym ChSD. Pomogło w tym dofinansowanie ze środków województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zadania publicznego pod nazwą
„Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Kurs przeznaczony był dla gimnazjalistów, którzy wybierają się do szkoły średniej z obowiązkowym językiem niemieckim. Młodzież ma szansę nauczyć się najważniejszych, podstawowych zagadnień związanych z nauką tego języka, co da im lepszy start w szkole ponadgimnazjalnej.

Pierwsza edycja kursu trwała od 24 marca do 26 czerwca 2014. Od początku września ruszy następny kurs.