Dobry czas dla OSP. Jednostki pozyskały dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości

Wszystkie drużyny startujące w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP wyróżniono dyplomem. Najlepszym wójt Zdzisław Gawroński wręczył puchary.

Do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 mln zł w ramach nowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości. Z takiej okazji nie mogła zrezygnować gmina Czernikowo, która skutecznie pozyskała fundusze na doposażenie gminnych jednostek OSP.  

– Była to pierwsza taka możliwość i od razu ją wykorzystaliśmy – mówi wójt Zdzisław Gawroński. – W ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sprawiedliwości o wsparcie finansowe mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy otrzymają strażacy-ochotnicy z danego terenu.

28 czerwca wójt Zdzisław Gawroński przy kontrasygnacie skarbnika gminy Ewy Olkiewicz podpisali stosowną umowę, dzięki której możliwy będzie zakup dodatkowego wyposażenia i urządzeń ratownictwa za kwotę 29 tys. 400 zł.

– W budżecie mamy zarezerwowane pieniądze na bieżącą działalność jednostek OSP, np. zakup paliwa, utrzymanie w sprawności motopomp i samochodów. Staramy się także w miarę możliwości doposażać strażaków-ochotników, doceniając ich rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa naszym mieszkańcom – mówi wójt Zdzisław Gawroński. – Właśnie wysyłamy kolejny wniosek o dodatkowe środki na doposażenie do Urzędu Marszałkowskiego. Mamy szansę na otrzymanie 40 tys. zł.

W gminie Czernikowo działa siedem jednostek OSP: w Czernikowie, Makowiskach, Mazowszu, Osówce, Steklinie, Steklinku i Witowążu. Cztery to jednostki typu S (posiadające samochód), pozostałe to jednostki typu M (z motopompą).

– Największa i najważniejsza jednostka OSP znajduje się w Czernikowie. Włączona jest w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, więc podlega bezpośrednio Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Obecnie dysponuje dwoma samochodami z kierowcą zatrudnionym na etacie, który w każdej chwili może wyjechać do zdarzenia – mówi wójt. – To OSP Czernikowo obsługuje większość zdarzeń pożarowych i drogowych w całej gminie. Jest to nieocenione, bo nasi strażacy są gotowi do akcji w ciągu 2-3 minut od zawiadomienia, a po 10 minutach znajdują się na miejscu.

Strażacy z Torunia jechaliby do nas co najmniej 25 minut, bo znajdujemy się na granicy powiatu. Nie mniej ważne są też inne jednostki, także te bez samochodów. Ich działalność opiera się na trenowaniu, prewencji, uczestnictwie w wydarzeniach gminnych, państwowych i kościelnych. Sztandary jednostek OSP zapewniają im uroczystą oprawę. Zdajemy sobie sprawę z problemów materialnych, z jakimi się zmagają, więc chcemy wykorzystać każdą okazję, by wesprzeć je dodatkowym sprzętem ratowniczym – dodaje Zdzisław Gawroński.

Umiejętności strażaków-ochotników można było podziwiać w trakcie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP, jakie odbyły się w niedzielę 1 lipca. Najpierw wystąpiły młodzieżowe drużyny pożarnicze z Bydgoszczy, Wioski i Woli Wapowskiej. Pokazały się także młodzieżówki z OSP Steklin – dwie dziewczęce i dwie chłopięce. Wszyscy walczyli o Puchar Wójta w sztafecie i bojówce. |

Oto wyniki tych zmagań:

(kategoria dziewcząt) I miejsce – MDP Wola Wapowska, II miejsce – MDP Steklin I, III miejsce – MDP Unilever Polska (Bydgoszcz), IV miejsce – MDP Steklin II;

(kategoria chłopców) I miejsce – MDP Steklin I, II miejsce – MDP Wioska, III miejsce – MDP Steklin II. Dorośli rywalizowali równie dzielnie. W konkurencjach kobiet I miejsce zajęła KDP Steklin.

W konkurencjach mężczyzn: I miejsce – OSP Czernikowo, II miejsce – OSP Makowiska, III miejsce – OSP Steklin, IV miejsce – OSP Witowąż, V miejsce – OSP Osówka.