Droga w Brzeźnie wymaga pilnego remontu

Czy stan drogi łączącej gminę Lubicz z Łysomicami przez Turzno zostanie poprawiony? (fot. Łukasz Piecyk)

Z wnioskami o remont drogi przebiegającej przez wieś Brzeźno do Urzędu Gminy w Lubiczu zwracają się mieszkańcy. Gmina, nie będąc jej właścicielem, ma związane ręce. Podejmuje jednak próby rozmów z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Jego przedstawiciel informuje nas o podjęciu prac w dwuletniej perspektywie i realizacji modernizacji częściowej.

Wzmożone natężenie ruchu w okresie letnim i poruszanie się poboczem drogi to dla mieszkańców Brzeźna niebezpieczna codzienność. O poprawę sytuacji we wsi wnioskowała już kilka lat temu Hanna Anzel, przewodnicząca Rady Gminy Lubicz.

– Mieszkańcy od dawna mówili nam o fatalnym stanie tej drogi – tłumaczy radna. – Trasa została zniszczona w momencie budowy autostrady A1. Po zakończonych pracach obiecano nam, że zostanie naprawiona. Niestety tak się nie stało. Mimo spotkań wójta z ówczesnym wojewodą i rolnikami temat przepadł.

Jak podkreśla przewodnicząca Rady Gminy, Brzeźno jest miejscowością osób dojrzałych. Aby mogli się bezpiecznie poruszać wzdłuż drogi, niezbędny jest tam chodnik.

– O tej inwestycji rozmawialiśmy kilka razy, sugerując nawet, że będziemy partycypować w kosztach razem z Urzędem Wojewódzkim – dodaje Hanna Anzel. – Mam wrażenie, że w tej kadencji sejmiku jakby ta droga nie istniała. W Turznie pałac kwitnie, a jedną z dróg do niego prowadzących jest właśnie ten zniszczony siedemsetmetrowy odcinek „646”.

Innego zdania jest jednak Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który podkreśla, że na drodze wojewódzkiej nr 646 w ostatnim czasie prowadził – wspólnie z innymi zarządcami infrastruktury – kilka ważnych zadań.

– W ramach budowy autostrady A1 został wyremontowany odcinek biegnący pod wiaduktem – zaznacza Michał Sitarek z ZDW w Bydgoszczy. – Wraz z budową łącznicy uzgodniliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad budowę wiaduktu wraz z dojazdami i chodnikiem w ciągu tej drogi. Powierzchniowemu utrwaleniu został także poddany odcinek trasy w Brzeźnie. W tym roku natomiast wykonaliśmy ścinkę poboczy ułatwiającą spływ wody z jezdni.

Informacje przekazane przez ZDW uzupełnia sołtys Brzeźna Piotr Dąbrowski.

– Droga ta nadaje się do całkowitej modernizacji – podkreśla. – Powstające dziury są łatane, a obok powstają kolejne. Dużo do życzenia pozostawia również szerokość trasy. Remonty, które do tej pory zostały zrealizowane, owszem dotyczą drogi wojewódzkiej nr 646, ale po stronie gminy Łysomice – od węzła autostrady A1 w kierunku Turzna. A Brzeźno? Jest zapomniane.

Jak podkreśla przedstawiciel ZDW, remonty cząstkowe na drodze instytucja stara się prowadzić na bieżąco. Obecnie razem z gminą Lubicz przygotowuje się do budowy chodnika – od wiaduktu autostradowego do drogi krajowej nr 15.

– Tego typu przedsięwzięcia często staramy się też wiązać z poprawą stanu poboczy – tłumaczy Michał Sitarek. – Inwestycję będziemy realizować w oparciu o Drogową Inicjatywę Samorządową – wspólne przedsięwzięcie samorządu województwa oraz samorządów lokalnych. Wsparcie trafia na takie działania jak budowa chodników, ścieżek rowerowych, pieszojezdni, azyli dla pieszych, zatok autobusowych oraz barier ochronnych. 60% kosztów inwestycji pokrywa gmina, a resztę zabezpiecza Urząd Marszałkowski.

Program ten w imieniu województwa kujawsko-pomorskiego realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w ciągu najbliższych dwóch lat.

– W pierwszej kolejności powstanie projekt, a następnie zlecimy prace budowlane – podsumowuje Michał Sitarek.

***

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Gminy Lubicz, projekt już jest gotowy. Gmina go wykonała i sfinansowała.