Droga w Siemoniu otwarta [fotorelacja]

Na remont drogi Siemoń – Wybcz mieszkańcy gminy Zławieś Wielka czekali latami. Doczekali się 22 października, kiedy to zmodernizowaną drogę oficjalnie otwarto (fot. Łukasz Piecyk)

Niegdyś była to zdaniem wielu najgorsza droga w gminie Zławieś Wielka. Teraz – jedna z najnowocześniejszych.  

W tym roku sporo środków zainwestowano w regionie w drogi. Mieszkańcy wielu gmin mogą czuć się usatysfakcjonowani. W Złejwsi Wielkiej dla nikogo nie było tajemnicą, że odcinek Łążyn – Siemoń – Wybcz należał do inwestycji najpilniejszych.  

– Pamiętam stan tej drogi z początku lat 90. – mówił na uroczystym otwarciu drogi wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała. – Były to straszne wyboje, którymi nie dało się jechać. Moim zdaniem była to najgorsza droga w okolicy. Jadąc nią, dosłownie bałem się o błotniki. Po pewnym czasie udało się kocie łby pokryć asfaltem. Ale ciągle nie było to rozwiązanie w pełni satysfakcjonujące. Droga była po prostu zbyt wąska. Dopiero teraz, po tej modernizacji, parametry drogi są w pełni zadowalające. I na chwilę obecną, i na wiele lat naprzód.  

Droga powstała głównie dzięki zaangażowaniu i wsparciu powiatu toruńskiego.  

– Cieszę się niezmiernie, że dziś możemy się radować tą nową drogą – mówił starosta toruński Mirosław Graczyk. – Wiem, że właśnie tego oczekuje się od władz: bezpiecznych połączeń komunikacyjnych. Również i ja pamiętam, w jak katastrofalnym stanie była ta droga przed laty. Wielu mieszkańców marzyło, żeby to się zmieniło. Dziś to marzenie się spełnia. Chcę podkreślić, że udało się to osiągnąć dzięki partnerstwu wszystkich zainteresowanych: włodarzy i radnych, którzy zabiegali o to, by mogło dojść do dzisiejszego otwarcia. Którzy przyłożyli rękę do jej budowy i podnieśli ją, kiedy trzeba było za tą inwestycją zagłosować.  

Swoją wdzięczność wyraził również proboszcz parafii w Siemoniu ks. kan. Marek Rengiel.  

– Pragnę podziękować w imieniu mieszkańców gminy Zławieś Wielka i gminy Łubianka, że możemy cieszyć się tą nową drogą. Dziękujemy władzom powiatu, radnym powiatu i radnym gmin za ogromne zaangażowanie. Niech ta nowa droga służy wszystkim. Jest oczywistym znakiem, jak wiele zmienia się na lepsze i w naszym środowisku, i w naszej małej ojczyźnie. To dzięki tym, którzy sprawują lokalną władzę i służą lokalnej społeczności.  

– W następnych latach planujemy kolejne inwestycje tego typu – mówił wójt gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka. – Jestem przekonany, że z równym zaangażowaniem radni powiatu i gmin włączą się w dalsze działania.