Dzień Edukacji Narodowej w gminie Lubicz [zdjęcia]

Dobrze, że jest taki dzień, w którym na chwilę zatrzymujemy się, by przyjrzeć się naszej pracy – mówiła podczas uroczystego spotkania z pracownikami szkół z gminy Lubicz Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty. W Dniu Edukacji Narodowej wójt gminy wręczył nagrody i listy gratulacyjne obecnym i emerytowanym nauczycielom

– Każdy rok przynosi nowe wyzwania, ale ten jest szczególny – mówił wójt Marek Olszewski. – Pragnę podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączają się w życie i kształcenie młodych osób. Mamy znakomitych nauczycieli, świadczą o tym liczne sukcesy naszych uczniów. Swoją ciężką pracą wspólnie kształtują państwo przyszłe pokolenia. Życzę więc, aby wysiłek włożony w edukację każdego dnia niósł ze sobą także zadowolenie i spełnienie.

13 października w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym wójt gminy wręczył nagrody i podziękowania nauczycielom za „zrozumienie, poczucie misji i służby”, kierując też wiele ciepłych słów do emerytów oraz pracowników administracji i obsługi. Nie zabrakło także uznania dla dyrektorów szkół za trud włożony w prowadzenie placówek oświatowych.

– Jest to ważny dla nas wszystkich dzień – mówiła przewodnicząca rady gminy Hanna Anzel. – Chciałabym serdecznie podziękować nauczycielom i dyrektorom szkół za współpracę, zarówno z urzędem, jak i całym środowiskiem. Na każdym kroku pokazujecie swoje chęci do działania i dajecie nam motywację. Doskonałym przykładem jest chociażby Podwórko Nivea, które nie powstałoby, gdyby nie duże zaangażowanie w ten projekt. Życzę, aby każdy dzień był tym najlepszym.

Hanna Anzel przypomniała, że wójt Lubicza dba o interesy oświaty także na szczeblu krajowym, szefując zespołowi ds. edukacji w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wśród licznych gości zaproszonych na uroczystość była wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz, która podkreślała wkład gminy Lubicz w edukację dzieci i młodzieży w regionie.

– Angażując się w naszą pracę, tworzymy własne otoczenie – mówiła. – Widzę, że gmina Lubicz szczególnie dba o to, aby lepiej się żyło w szkołach oraz kształtuje młode pokolenie dzięki współpracy z placówkami samorządowymi. Bardzo się cieszę, że pamięć o naszej przyszłości dzieje się w teraźniejszości.

W trakcie uroczystości wójt wraz z przewodniczącą rady gminy gratulowali też nauczycielom odznaczonym medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz medalami za długoletnią służbę. Doceniono również radnych z komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i rodziny – m.in. Teresę Klawińską, której podziękowano także statuetką w kształcie serca za wieloletnią działalność na rzecz środowiska, PCK i krwiodawstwa. Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej to również ważne święto dla dwóch nauczycielek mianowanych: Joanny Kulas oraz Żanety Kozioziembskiej, które złożyły uroczyste ślubowanie.

Na koniec wystawiono spektakl komediowy „Blondi, czyli wieczór u nieco starszych panów” Teatru Afisz.

W tym roku wójt Marek Olszewski nagrody przyznał:

Małgorzacie Komór – ZS nr 2 w Grębocinie,
Beacie Górskiej – SP w Złotorii,
Katarzynie Rumińskiej – ZS nr 1 w Lubiczu Górnym,
Beacie Pastwie – SP w Młyńcu Pierwszym,
Wiesławie Geras – dyrektorce SP w Złotorii,
Joannie Ardanowskiej – dyrektorce ZS nr 1 w Lubiczu,
Aleksandrze Lisieckiej – dyrektorce ZS nr 2 w Grębocinie,
Danucie Ferens – dyrektorce SP nr 1 w Lubiczu Dolnym,
Ewie Fijałkowskiej – dyrektorce SP w Gronowie,
Marioli Marcinkowskiej – dyrektorce SP w Młyńcu Pierwszym,
Elżbiecie Światowskiej – dyrektorce Publicznego Przedszkola „Chatka Puchatka”.

Fot. Piotr Lampkowski