Dzień Sołtysa i zebrania sołeckie w gminie Łysomice

Fot. nadesłane

Dwa razy w roku wójt gminy Piotr Kowal spotyka się z mieszkańcami w każdym sołectwie, by podsumować minione miesiące i porozmawiać o zadaniach, które stoją przed samorządem. W środę 21 marca odbyło się ostatnie spotkanie sołeckie, zorganizowane w Tylicach.

W trakcie zebrań włodarz gminy podjął rozmowy sprawozdawcze o wykonaniu budżetu sołeckiego z roku ubiegłego, a także przedstawił plany inwestycyjne, które realizowane będą w najbliższych miesiącach.

– Spotykamy się co najmniej dwa razy w roku: na wiosnę i jesienią, by planować budżet na kolejny rok, mieszkańcy wtedy zaś mają okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat funkcjonowania sołectwa i działań samorządu – tłumaczy Piotr Kowal. – Nie przyjeżdżając do urzędu, mogą także skonsultować ze mną swoje zarówno indywidualne, jak i lokalne problemy.

Podejmowana problematyka jest różna, uzależniona od specyfiki danego sołectwa. W trakcie rozmów padły tematy budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych czy modernizacji lokalnych dróg.

– Teraz głównym tematem jest dofinansowanie do wymiany pieców węglowych, w ramach programu Eko-piec – tłumaczy włodarz gminy. – W Kamionkach zaś mieszkańcy podjęli kwestię prawidłowego przyłączania gospodarstw do sieci kanalizacyjnej. Nie ominęliśmy także problemu ubiegłorocznych nadmiernych opadów, w wyniku których rolnicy mogą już liczyć straty.

A jakie tematy podjęli mieszkańcy w trakcie zebrania sołeckiego w Łysomicach?

– Mieszkańców interesowała kwestia budowy ośrodka zdrowia, oświetlenia i bezpieczeństwa – wylicza sołtys Barbara Ordak. – Wójt poinformował, że gmina kompletuje wszystkie dokumenty związane z budową ośrodka, wciąż także poszukuje lekarzy. Temat jednak nie jest prosty. O bezpieczeństwie zaś społeczność nasza rozmawiała z funkcjonariuszami z chełmżyńskiej komendy.

Włodarz gminy nie unikał odpowiedzi również na pytania trudne, do których zaliczyć można było stan wody i zamknięcie jej ujęcia w Gostkowie.

– W trakcie naszego spotkania mieszkańcy poruszyli temat złego stanu wody spożywczej – tłumaczy sołtys Kamionek Małych Józef Żurawski. – Wójt obiecał się tą sprawą zająć. Ponadto zadeklarował pomoc w postawieniu wiaty przystankowej przy peronie w Kamionkach, przy którym zatrzymuje się pociąg relacji Toruń Główny – Kowalewo Pomorskie. Cieszymy się, że włodarz pozytywnie reaguje na apele mieszkańców, a ich problemy sprawnie rozwiązuje.

Między zebraniami, w piątek 9 marca, odbyło się w Urzędzie Gminy Łysomice spotkanie z włodarzami wsi z okazji obchodzonego 11 marca Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Wójt, przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski i radni złożyli im najserdeczniejsze życzenia: pomyślności oraz wytrwałości w pełnieniu obowiązków oraz pogratulowali aktywności i zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności. Spotkaniu towarzyszyło omówienie najważniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem budżetu sołeckiego na rok 2018, a także zaprezentowanie kalendarza wydarzeń kulturalnych odbywających się w najbliższych miesiącach w każdej z poszczególnych miejscowości.