Emeryci ratują budżet

Prawo podatkowe w Polsce jest jednym z najbardziej zawiłych w całej Europie. Byłym rolnikom trudno połapać się w przepisach i formularzach, które mają wypełnić, żeby móc oddać państwu ciężko zapracowane pieniądze. Lokalne jednostki organizacyjne KRUS co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych. W 2012 roku potrącano 18% dochodu uzyskanego przez rencistę i emeryta w danym miesiącu.

– Do 28 lutego 2013 roku przekażemy wszystkim formularz PIT 40A lub PIT-11A – informują pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. – Pierwszy formularz jest rocznym obliczeniem podatku przez organ rentowy. W drugim podajemy informację o uzyskanych w danym roku dochodach.

Praktyka jest taka, że te same dane trafiają jednocześnie do podatnika i właściwego mu urzędy skarbowego.

– W zdecydowanej większości przypadków konieczne jest przesłanie PIT-u 40A – informują urzędnicy KRUS. – Jeżeli osoba otrzymuje ten formularz i nie osiągnęła innego przychodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to nie jest zobowiązana do składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Istnieje jednak możliwość samodzielnego rozliczenia podatku. Każdy emeryt i rencista, o ile uzna to za korzystniejsze, może złożyć zeznanie podatkowe razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych). W takiej sytuacji należy wypełnić formularz PIT-36 lub PIT-37 i złożyć go do 30 kwietnia 2013 roku. Rozliczenie musi zawierać informację o przychodzie z tytułu pobierania emerytury lub renty rolniczej z KRUS. –

Codziennie mam kontakt z osobami starszymi, które przez lata pracowały „na roli’ bardzo ciężko – mówi Andrzej Wieczyński, wójt gminy Obrowo. – Potrzebne są zmiany w przepisach, bo te osoby są często w bardzo trudnej sytuacji materialnej. To nie one powinny wspierać budżet.

Można złożyć odpowiedni formularz także w przypadku chęci skorzystania z ulg podatkowych np. z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne albo kiedy chcemy przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

– Podatku nie płacą emeryci i renciści, których roczny przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył w 2012 roku kwoty 3091 złotych – wyjaśniają pracownicy KRUS.

Więcej szczegółowych informacji na temat rozliczania dochodów za 2012 rok można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl.