Forum Skarbników odbyło się w hotelu Rubbens&Monet w Łysomicach

Dwa dni rozmów o finansach gmin, ich rozwoju gospodarczym oraz towarzyszących problemach – tak w skrócie wyglądało jedno z największych w regionie Forum Skarbników, zorganizowane w Łysomicach. Wydarzenie odbywa się dwa razy do roku w różnych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego.

Dwudniowe Forum Skarbników zorganizowane zostało 18 i 19 maja w hotelu Rubbens&Monet w Łysomicach. Wzięło w nim udział około osiemdziesięciu skarbników gminnych z całego województwa.

Po oficjalnym przywitaniu zebranych wójt gminy Piotr Kowal wraz z przewodniczącym rady gminy Robertem Kożuchowskim przedstawili prezentację związaną z funkcjonowaniem gminy.

– Wciąż wzrastający budżet gminy, inwestycje i rozwój poszczególnych sołectw, a także ciesząca się wielką popularnością Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Ostaszewie to wizytówki naszej gminy, o których możemy mówić z dumą – podkreśla Piotr Kowal.

Po prezentacji walorów i działań gminy Łysomice przyszedł czas na podjęcie aktualnych tematów związanych bezpośrednio z Forum Skarbników. Członkowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy: Piotr Wasiak, Robert Pawlicki i Andrzej Tatkowski omówili zmiany w zakresie ustawy o finansach publicznych, problematykę udzielania absolutorium i aktualne problemy z zakresu finansów samorządowych.

– W pierwszym dniu, w bloku popołudniowym, poruszono kwestie przygotowania do kontroli RIO, a także najczęściej występujący problem gmin – z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi – powiedziała obecna na spotkaniu skarbnik gminy Monika Szczypska. – Drugiego dnia forum mowa była o najnowszych zmianach ustawy o finansach publicznych i ich wpływie na realizację dochodów budżetowych oraz ewidencję księgową, windykację zaległości i likwidację nadpłat.

Forum organizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jego głównym celem jest doskonalenie sprawności działania samorządu terytorialnego, jego finansów i funkcjonowanie w tych realiach skarbnika, a także prezentowanie opinii członków w sprawach związanych z finansami samorządu terytorialnego.