Gala oświatowa w gminie Lubicz [zdjęcia]

Podczas spotkania nie zabrakło także nawiązania do wakacji, które się właśnie rozpoczęły.

– Gmina Lubicz może być dumna z tak zdolnych uczniów, którzy nie tylko osiągają wspaniałe rezultaty w nauce, ale także swoją postawą okazują miłość, zarówno drugiemu człowiekowi, jak i środowisku, które ich otacza – mówił obecny na spotkaniu z młodzieżą Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty. W uroczystościach, które odbyły się 21 czerwca, udział wzięli laureaci nagród wójta i przewodniczącej Rady Gminy Lubicz. 

Inauguracji wydarzenia dokonał chór Gaudium Cantates, który odśpiewał hymn gminy Lubicz, a następnie zaprezentował przed gośćmi swój minikoncert. Recitalowi przysłuchiwali się m.in. włodarze oraz radni gminy, kujawsko-pomorski kurator oświaty, a także uczniowie, ich rodzice, dyrektorzy szkół i przedszkola oraz nauczyciele.

– Korzenie nauki są gorzkie, ale owoce słodkie – przypominał wójt Marek Olszewski. – Podsumowanie roku szkolnego to okazja do wyróżnienia tych uczniów, którzy mieli szczególne osiągnięcia w nauce, ale także tych wyróżniających się wrażliwością społeczną i działalnością na rzecz środowiska. Spotykamy się, aby podziękować za wasz trud pracy i nauczania. Droga młodzieży, miniony rok był waszym czasem, w którym bardzo rzetelnie zdobywaliście wiedzę i działaliście dla innych.

Nagrody wójta gminy Lubicz za wysokie osiągnięcia edukacyjne o wartości 500 zł trafiły do: Bartosza Kłosińskiego z SP w Złotorii, Natalii Meler z ZS nr 2 w Grębocinie i Mateusza Ostrowskiego z Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacja w Toruniu. Nie zabrakło także wyrazów uznania i podziękowań dla młodzieży ze szkół z terenu gminy, która aktywnie włączała się w pomoc potrzebującym poprzez liczne akcje charytatywne czy opiekę nad zwierzętami.

– Przez cały rok obserwowałam wasze działania – podkreślała Hanna Anzel, przewodnicząca Rady Gminy Lubicz. – Jesteście młodzieżą wybitną. I za to chciałam wam, ale także waszym rodzicom bardzo podziękować, ponieważ to w rodzinnym domu daje się przykład tego, jak być dobrym człowiekiem.

Nagrody przewodniczącej Rady Gminy Lubicz o wartości 200 zł odebrali: Wiktoria Tarkowska z SP w Młyńcu Pierwszym, Klaudia Siółkowska z SP nr 1 w Lubiczu Dolnym, Kinga Piątkowska z SP nr 1 w Lubiczu Dolnym, Kacper Skrzeczyn z SP nr 1 w Lubiczu Dolnym, Dominika Kamińska z SP nr 1 w Lubiczu Dolnym, Julia Kossakowska z SP w Gronowie, Marcelina Torkowska z ZS nr 1 w Lubiczu Górnym oraz Amelia Kus z ZS nr 1 w Lubiczu Górnym. Upominek specjalny – laptop – trafił także do Szkolnego Klubu Wolontariatu, który działa przy Zespole Szkół w Lubiczu Górnym.

– Korzystając z przyznanego nam wyróżnienia, chcielibyśmy już dziś zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej organizowanej przez nas akcji – podkreślali członkowie klubu. – W niedzielę 2 lipca organizujemy akcję charytatywną „Serce dla Olesia”. Będziemy zbierać fundusze dla chorego, jeszcze nienarodzonego chłopca. Znów możemy komuś pomóc!

Uczniowie gminy Lubicz, choć mają bardzo wysokie wyniki w edukacji, nie żyją tylko samą nauką. Można to zauważyć chociażby w liczbie realizowanych projektów i ich aktywności poza godzinami zajęć lekcyjnych. Spostrzegł to także obecny na gali kurator oświaty.

– Bardzo się cieszę, że zauważacie państwo, że szkoła nie jest tylko miejscem, gdzie młodzież pobiera naukę, ale przede wszystkim placówką, w której przechodzi najważniejszy test – lekcję człowieczeństwa – podkreślał Marek Gralik. – O tym właśnie świadczą te wyróżnienia, które dziś uczniowie odebrali.

Podczas spotkania nie zabrakło także nawiązania do wakacji, które się właśnie rozpoczęły. Wójt wraz z przewodniczącą Rady Gminy przypomnieli o bezpieczeństwie i wyrazili nadzieję na dalszą współpracę z tak uzdolnioną młodzieżą lubickich szkół w przyszłym roku.

– Życzę wam, aby wakacje i czas wolny upłynął w jak najlepszej atmosferze, abyście cieszyli się wakacjami i wrócili do nas wszyscy cali, zdrowi oraz wypoczęci – podsumowała Hanna Anzel. – Do zobaczenia we wrześniu.