Gmina Chełmża rozdała stypendia [zdjęcia]

W niedawno oddanej do użytku sali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej w Zelgnie na Gminnej Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i studenci.

Na uroczystość przybyli też okoliczni mieszkańcy oraz władze gminy z wójtem Jackiem Czarneckim na czele, duchowni oraz działacze nauczycielskich związków zawodowych. Impreza miała bardzo uroczysty charakter, dodatkowo podkreślony przez kwartet smyczkowy Infinito, grający najbardziej znane kompozycje muzyki filmowej. Podczas gali Nagrodami Samorządowymi wyróżniono pięciu nauczycieli i dwóch pracowników administracji szkolnej. Wręczający wyróżnienia wójt Jacek Czarnecki nie krył zadowolenia i nie szczędził słów pochwały dla nauczycieli poświęcających często swój prywatny czas na aktywność zawodową. Uhonorowani nauczyciele to:

Maria Kaszyńska – dyrektorka Szkoły Podstawowej im. ks. L. Poeplau w Kończewicach, nauczycielka dyplomowana z 35-letnim stażem pracy. Za swoją dotychczasową pracę w oświacie w roku 1992 otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty. W roku 2001 uhonorowana została Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w roku 2009 Nagrodą Wójta Gminy Chełmża.

Łukasz Kontowicz – dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Grzywnie z 14-letnim stażem pracy. Za swoje osiągnięcia w latach 2013 i 2015 otrzymał Nagrodę Dyrektora Szkoły.

Joanna Prażuch – nauczycielka mianowana ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie, zatrudniona jako nauczycielka języka angielskiego z 18-letnim stażem pracy. W latach 2003 i 2013 za swoje osiągnięcia i zaangażowanie otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły.

Maria Więcławska – nauczycielka dyplomowana Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach, zatrudniona jako nauczycielka języka angielskiego z 16-letnim stażem pracy. Za swoje dotychczasowe osiągnięcia czterokrotnie otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły.

Barbara Łaukajtys – nauczycielka dyplomowana Gimnazjum im. bł. Juty w Głuchowie, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, posiadająca 17-letni staż pracy pedagogicznej. Za swoją aktywność i innowacyjność zawodową pierwszą Nagrodę Wójta Gminy Chełmża otrzymała w roku 2005. Aż ośmiokrotnie wyróżniona została Nagrodą Dyrektora Szkoły. W tym roku uhonorowana przez marszałka województwa prestiżowym tytułem „Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji”.

Najważniejszym momentem uroczystości było wręczenie aż 52 uczniom pochodzącym z gminy Chełmża stypendiów za wyniki w nauce. Pośród nich byli uczący się zarówno w wyróżnianym w skali krajowej Gimnazjum i Liceum Akademickim z Torunia, jak i w innych liceach oraz technikach położonych poza gminą. Stypendia były wręczane już po raz 16. z rzędu. Od roku 2004 nagroda nosi imię Jacka Luntkowskiego, zmarłego sekretarza gminy. Każdy z uczniów będzie otrzymywał przez rok co miesiąc 100 zł.

Gmina doceniła również pięciu wyróżniających się studentów zamieszkałych na terenie gminy Chełmża, którzy przez rok będą otrzymywać co miesiąc 250 zł. Są to: Agata Ziółkowska studentka filologii polskiej UMK w Toruniu, Michał Mika, student Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy, Zofia Branicka z Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Karolina Sobieszek z UTP w Bydgoszczy oraz Natalia Baczewska, studentka fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMK.

Fot. Piotr Lampkowski