Gmina Czernikowo otrzymała 40 tysięcy złotych dofinansowania

Ponad 40 tys. zł gmina Czernikowo otrzymała na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. To 90% planowanego przez samorząd budżetu na ten cel.

– Kiedyś rewitalizacja kojarzyła się z odnową infrastrukturalną wsi – wyjaśnia Zdzisław Gawroński, wójt gminy Czernikowo. – Dzisiaj to działania na rzecz społeczeństwa i skupienie się na projektach miękkich. GPR będzie dokumentem niezbędnym w kontekście aplikowania o środki unijne w wielu programach.

Prace nad GPR-em potrwają do końca lipca, ale już teraz znamy jego zarysy. Terenem tzw. zdegradowanym, czyli kwalifikującym się do rewitalizacji, są sołectwa Liciszewy oraz Kiełpiny. Początkowo analiza (m.in. pod kątem przestępczości, bezrobocia czy wyników edukacyjnych dzieci) obejmowała większy obszar, ale założenia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ograniczają teren mogący skorzystać z unijnych pieniędzy.

– Chodzi o stworzenie szansy rozwoju – mówi Przemysław Pujer z Urzędu Gminy Czernikowo, koordynator tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. – Ma to być iskra do powstawania stowarzyszeń, zrzeszeń czy organizacji kursów dla mieszkańców zdegradowanego terenu, aby działania te mogły poprawić ich jakość życia.

Wspomniana zmiana formy rewitalizacji nie wyklucza jednak twardych inwestycji. Jedną z nich będzie budowa świetlicy w Liciszewach, bo brakuje tam miejsca pozwalającego na organizację wydarzeń sołeckich.
Samorząd otrzyma blisko 42 tys. zł na prace nad programem.