Gmina Łubianka zacieśnia współpracę z samorządowcami z Łososiny Dolnej

Współpraca z małopolską gminą trwa od 17 lat. Władze wymieniają się pomysłami na rozwój społeczności lokalnych, a dzieci uczestniczą w wymianach. Od 14 do 17 czerwca odbywało się w Łubiance Forum Samorządowe. – Od wielu lat współpraca z Łososiną Dolną jest bardzo owocna – mówi Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka. – Wymianę kolonijną organizujemy po raz dziewiąty. Pięćdziesięcioosobowa grupa dzieci wyjedzie w lipcu do naszych partnerów, a tak samo liczna ekipa zawita w naszym regionie. Uczestnicy pierwszych wyjazdów kontynuują już studia na małopolskich bądź kujawsko – pomorskich uczelniach.

Koła gospodyń wiejskich podejmują od wielu lat działania integracyjne. W połowie czerwca do gminy Łubianka przyjechała siedmioosobowa delegacja pod przewodnictwem wójta Łososiny Dolnej, Stanisława Golonki.

– W programie wizyty było Forum Samorządowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele obu społeczności – mówi Jerzy Zająkała. – Tematami wiodącymi była optymalizacja dochodów i wydatków budżetowych w zakresie edukacji szkolnej oraz przedszkolnej. Rozmawialiśmy również o reorganizacji nowego systemu gospodarki odpadami.

Uczestnicy spotkania wzięli udział we wstępnej sesji plenarnej. Potem wymieniali doświadczenia w grupach roboczych. Owoce debat zaprezentowano w czasie posiedzenia kończącego obrady. Łososińscy i łubiańscy samorządowcy przygotowują obecnie wypracowane w dyskusjach rozwiązania do ich wdrożenia w swoich gminach.

W Gminnym Parku Kultury w Łubiance zaprezentowały się lokalne zespoły ludowe Alebabki oraz Łubianioki.

– Goście oraz mieszkańcy gminy reagowali bardzo żywiołowo na ciekawe aranżacje wokalno-muzyczne przygotowane przez zespoły – mówi Jerzy Zająkała. – Nasi partnerzy podkreślali wysoki poziom artystyczny wykonawców. Zależy nam na rozwoju współpracy także w tej dziedzinie. Orkiestra dęta z Łososiny Dolnej występowała na festynie w Bierzgłowie, ale można współdziałać na wielu polach.

Goście mogli też zwiedzić Toruń i przyjrzeć się inwestycjom gminnym zrealizowanym w ostatnich dwóch latach.

– Zgodnie z wieloletnią tradycją partnerskiej współpracy pomiędzy naszymi gminami w przyszłym roku nastąpi rewizyta – mówi Jerzy Zająkała. Zadowolenia nie kryją także rodzice.

– Cieszę się, że dzieci mogą wyjechać na kolonie – mówi mieszkanka Łubianki. – W poprzednich latach sąsiedzi wracali w znakomitych humorach. Młodzież nawiązuje nowe znajomości, często przyjaźnie, które owocują pisaniem listów. Chociaż teraz dzieci, to głównie komunikują się przez SMS i internet.