Nowe przepisy dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych spędzają sen z powiek samorządowców od wielu miesięcy. Odwrotu jednak nie ma i trzeba zaadoptować się do zaistniałej sytuacji. Ofensywa informacyjna gminnych urzędników trwa. - Wyłoniliśmy spółkę odpowiedzialną za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji w zgodzie z nowymi zasadami gospodarki odpadami – mówi Grażyna Buczeń, kierownik referatu gospodarki odpadami. – Rada Gminy podjęła wszystkie niezbędne uchwały w roku 2012, co umożliwiło ogłoszenie przetargu w grudniu. Trzy firmy działające w naszym regionie interesowały się taką możliwością i składały zapytania.

Z Toruniem najlepiej
Gmina zdecydowała się na współpracę z toruńską spółką MPO, która dotychczas świadczyła usługi dla większości mieszkańców tego terenu. Zdaniem samorządowców pracownicy firmy znają specyfikę miejscowości i dobrze wywiązywali się ze swojego zadania do tej pory.

- Największym problemem, z którym się zmagaliśmy, było rzetelne i prawidłowe wyliczenie stawek opłaty, jaką będą uiszczać mieszkańcy – wskazuje Grażyna Buczeń. – Ustawodawca zakłada, że do nowego systemu gospodarki odpadami nie można dokładać. Samorządy nie mają również prawa zarabiać na tym zadaniu.

Zniżki dla rodzin
Koszty generuje wywóz opadów, ich zagospodarowanie w zgodzie z wytycznymi unijnymi, obsługa administracyjna, jak również funkcjonowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mieszkańcy, którzy będą segregowali odpady, zapłacą 12 złotych za każdą osobę mieszkającą w gospodarstwie domowym składającym się z 4 osób. Gmina znalazła rozwiązanie problemu rodzin wielodzietnych. Za piątą i szóstą osobę w danej rodzinie trzeba będzie zapłacić 6 zł, a za siódmą i każdą następną 3 zł. Mieszkańcy, którzy nie będą segregowali śmieci, muszą liczyć się z większymi kosztami. W takim przypadku opłaty wzrosną o 40%.

Trzeba informować
- Bardzo ważnym aspektem nowego systemu jest edukacja społeczna – mówi Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz. – Prowadzimy spotkania z mieszkańcami, w trakcie których pracownicy właściwego referatu udzielają wyjaśnień, informują o zasadach funkcjonowania nowego systemu i pomagają wypełniać deklaracje. Odbędą się one we wszystkich 17 sołectwach naszej gminy.

Na pierwszy ogień poszli mieszkańcy Brzeźna, gdzie urzędnicy informowali o nowym systemie 11 kwietnia. Ostatnie spotkanie zaplanowane jest na 13 maja w Kopaninie.

- Zdecydowaliśmy się również na edukację dzieci i dorosłych poprzez zabawę – mówi Grażyna Buczeń. – Zorganizowaliśmy akcję „Segreguję, nie marnuję. To się opłaca”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju na pikniku gminnym. Tak szeroko zakrojone działania edukacyjne powinny przynieść wymierne efekty w postaci sprawnie działającego systemu gospodarki opadami.

Nowy system zacznie funkcjonować od 1 lipca.

- MPO przyjeżdża do nas od dłuższego czasu – mówi mieszkaniec Złotorii. – Dobrze, że nie nastąpią jakieś rewolucyjne zmiany, bo lepsze jest często wrogiem dobrego.


Komentarze

komentarzy