Gmina Lubicz otrzymała grant na projekt zapobiegania przemocy w rodzinie

Gmina Lubicz jako jedna z nielicznych w województwie, a jedyna w powiecie toruńskim otrzymała grant na projekt zapobiegania przemocy w rodzinie. Projekt Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ruszy już 1 lipca.

W ramach działań pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z instytucjami go wspierającymi, planują zrealizować kilka przedsięwzięć, których celem jest niwelowanie wszelkich przejawów przemocy w rodzinie. Jednym z nich są tzw. niebieskie tygodnie, w ramach których mieszkańcy będą mieli możliwość skonsultowania się z ekspertami, m.in. prawnikiem, psychologiem czy specjalistą do spraw przeciwdziałania przemocy.

– Ponadto przygotujemy warsztaty budowania umiejętności rodzicielskich dla rodzin przeżywających kryzysy – podkreśla Anna Sikorska, kierowniczka GOPS-u w Lubiczu Dolnym. – Skierowane będą one również do rodziców z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

W ramach grantów na terenie gminy uruchomiona zostanie także grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Udział w niej weźmie od 6 do 10 osób wytypowanych spośród rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty. Grupa finalnie niwelować ma deficyty, które pojawiają się u osób dotkniętych wszelkimi formami agresji.

– Chcemy dać poczucie, że można zmienić swoje życie, uwierzyć w siebie i dowiedzieć się więcej o mechanizmach przemocy i radzeniu sobie z nią – podkreśla kierowniczka GOPS-u. Inną formą pomocy będą także zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy. W ich ramach w gminie odbędą się warsztaty ze sprawcami domowej przemocy, aby wspólnie zatrzymać ich negatywne zachowania.

– Przemoc domowa jest przestępstwem ściganym z urzędu – podsumowuje Anna Sikorska. – Chcemy pokazać sprawcy, że podejmując trud, może świadomie zmienić swoje dotychczasowe życie i zapewnić bezpieczeństwo rodzinie.

Projekt skierowany jest także do dzieci, które wraz z rodzicami wezmą udział w jednodniowych wyjazdach wakacyjnych. Ich celem będzie integracja i ukazanie świata, w którym nie doświadczają przemocy.

– Jako zespół interdyscyplinarny dostrzegamy potrzebę podnoszenia umiejętności osób wspierających rodziny objęte przemocą – podkreśla Marta Rębska, pracownik socjalny. – Dlatego też wkrótce weźmiemy udział w szkoleniach podnoszących nasze kwalifikacje we wspomnianych zadaniach.

Projekt w ramach Programu Osłonowego realizowany będzie od 1 lipca do końca roku. Wpisuje się w Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar, który realizuje gmina Lubicz. Wszystkie informacje związane z projektem dostępne są na stronie gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.