Gmina Łysomice – tu warto żyć!

Wizualizacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ostaszewie wraz z budową hali sportowej (fot. nadesłane)

Ci, którzy postanowili tu zamieszkać, znaleźli spokój. Przedsiębiorcy, którzy na jej terenie ulokowali swoje biznesy, dziś zbierają owoce swojej pracy. Sportowcy trenujący w lokalnych drużynach osiągają ogólnopolskie sukcesy, a uczniowie wyróżniają się na arenie międzynarodowej. Choć nie każde zadanie wykonać można od razu, gmina Łysomice przeobraża się w jedną z najlepiej funkcjonujących jednostek samorządowych w kraju.

W rankingu Politechniki Warszawskiej „Jednostki Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju”, obejmującym 2478 samorządów z całego kraju, gmina Łysomice uplasowała się na 24. miejscu spośród 1559 gmin wiejskich. W tym niebywałym sukcesie warto podkreślić, że w województwie kujawsko-pomorskim uzyskała ona 2. miejsce. Pod uwagę w zestawieniu brane są czynniki takie jak: wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących oraz liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, a także saldo migracji czy odsetek osób korzystających z oczyszczalni ścieków.

Gmina Łysomice każdego roku zmienia się dla mieszkańców, tworząc doskonałą bazę pod edukację, projekty prospołeczne oraz biznesowe. To tu działa Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, skupiająca na swoim terenie inwestorów liczących się na arenie międzynarodowej. Jak jednak zmiany w regionie widzą sami mieszkańcy?

– W gminie mieszkam już od dziewięciu lat – mówi Przemysław Rumiński. – Obserwując zmiany, które zachodzą w sołectwie, z całą pewnością mogę stwierdzić, że idą one w dobrym kierunku. W samym Turznie wyremontowano drogi i doprowadzono do budynków kanalizację. Oczywiście trochę pracy przed samorządem jest, jednak nie wszystko da się zrobić w jednym czasie. Potrzeby były, są i będą. Jestem jednak bardzo zadowolony z rozwoju ścieżek rowerowych, modernizacji chodników i pojawienia się oświetlenia. Przed samą Szkołą Podstawową w Turznie wybrukowano parking. Są to drobne działania, ale dla mieszkańców niezwykle ważne. Zadowalające są także nakłady na szkoły i infrastrukturę kolejową. W Turznie wyremontowana została poczekalnia przy dworcu kolejowym, podświetlono mury kościoła i zmodernizowano plac zabaw. Nikt nie blokuje lokalnych inicjatyw – mamy koło modelarskie i organizujemy integracyjne ogniska. We wszystkim wspiera nas samorząd i środki przekazywane w ramach budżetu sołeckiego. Tu tętni życie. Bądźmy więc świadomi, że Rzymu w jeden rok nie wybudowano. Ważne są chęci i możliwości, jakie ma gmina. W długoterminowym okresie nasze działania będą pięknie owocowały. Gmina jest jak potężna fabryka – jeżeli coś idzie wolniej, doceńmy to, że mimo wszystko zmierzamy do przodu.

A jak gmina zmieniła się w oczach mieszkańca sołectwa Łysomice Jana Wojnowskiego?

Na terenie gminy pobudowałem się 14 lat temu. Co przeważyło o tej decyzji? Kwestia dobrego połączenia z Toruniem. W ciągu 8 minut znajdę się w samym centrum. A skoro mówimy o kwestiach drogowych, gminę uratowała autostrada A1, która zabrała stąd większość samochodów. Dziś jest spokój. Przez ponad dekadę zmieniła się szkoła, powstały obiekty sportowe, nowe chodniki oraz ścieżki pieszo-rowerowe prowadzące do najczystszych jezior w regionie. A co ważne, choć władzę sprawuje samorząd, to my mamy realny wpływ na to, co dzieje się w gminie. A tę zmieniają mieszkańcy – panie z Kół Gospodyń Wiejskich, uczniowie biorący udział w lokalnych czy proekologicznych projektach i jednostki angażujące się w poprawę jakości życia na wsi. Patrząc od strony inwestycyjnej, już wkrótce zyskamy nowy ośrodek zdrowia, kolejne wiejskie świetlice i zmodernizowane remizy. Gmina za te działania zasłużyła na szóstkę.

Podobną opinię ma także Olga Bartosińska, prezes zarządu Centrum Ogrodniczego w Ostaszewie.

W ostatnich latach gmina bardzo się rozwinęła. Powstały tu ścieżki rowerowe, nowe drogi, a także kanalizacja, co ma wpływ na atrakcyjność tego miejsca. Wciąż w regionie powstają nowe osiedla, co prowadzi za sobą wzrost liczby mieszkańców oraz dobrą perspektywę dla biznesu. Rozwojowi firmy sprzyja odległość od Torunia i dobre połączenia z miastem. A po pracy? Samorząd gminy organizuje w ciągu roku wiele imprez dla mieszkańców. Stawiają na integrację, a także promocję lokalnych przedsiębiorstw. Bierzemy udział w wielu gminnych inicjatywach i projektach kulturalnych.

Gmina Łysomice otwarta jest na wspieranie przedsiębiorców oraz aktywizację mieszkańców. Temu sprzyjają także inwestycje, które od lat sukcesywnie są realizowane we wszystkich jej sołectwach. W ciągu czterech lat przebudowano oraz zmodernizowano łącznie ok. 34 km dróg. Obecnie trwają także prace termomodernizacyjne budynku świetlicy i remizy OSP w Lulkowie oraz samego Urzędu Gminy w Łysomicach. Te projekty, które powstały w gminie od 2014 r., liczyć możemy w dziesiątkach.

2014

 • rozbudowa sieci kanalizacyjnych
 • budowa chodników i dróg rowerowych
 • przebudowa i budowa dróg gminnych
 • termomodernizacja budynku Szkoły w Świerczynkach
 • modernizacja parkingów przy świetlicach wiejskich
 • budowa i modernizacja boisk sportowych

2015

 • inwestycje związane z kanalizacją
 • wymiana sieci azbestowej
 • dalsza przebudowa, modernizacja dróg gminnych
 • budowa i modernizacja chodników i dróg rowerowych
 • rozbudowa parkingów oraz montaż siłowni zewnętrznych
 • zagospodarowanie terenu m.in. w Kowrozie i Turznie
 • budowa punktów świetlnych

2016

 • rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
 • modernizacja dróg gminnych
 • budowa chodników
 • zakup samochodu dla OSP
 • zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wytrębowicach oraz wokół budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach
 • budowa punktów świetlnych
 • modernizacja placów zabaw
 • budowa wiat ogniskowych

2017

 • budowa kanalizacji
 • przebudowa i budowa chodników oraz dróg rowerowych
 • modernizacja dróg gminnych
 • wykonanie elewacji na budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach
 • zakup samochodu dla OSP w Papowie Toruńskim
 • zakończenie budowy sali gimnastycznej w Świerczynkach
 • wykonanie remontu elewacji sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Łysomicach oraz zakończenie rozbudowy obiektu
 • rozbudowa parkingu przy ZS nr 2 w Turznie
 • modernizacja z adaptacją poddasza w ZS nr 2 w Turznie
 • budowa nowych punktów świetlnych
 • modernizacja placów zabaw
 • budowa wiat ogniskowych
 • termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łysomicach

2018

 • budowa kanalizacji
 • przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie
 • przebudowa dróg gminnych w technologii asfaltowej
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostaszewie wraz z budową hali sportowej
 • rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego „Jelonek” w Papowie Toruńskim
 • budowa PSZOK w Papowie Toruńskim