Gmina motywuje gimnazjalistów

Kryteria przyznania stypendiów są zbieżne z tymi, które decydują o przyznaniu świadectwa z czerwonym paskiem. Uczniowie musieli mieć w roku szkolnym średnią ocen powyżej 4,75 i ocenę ze sprawowania co najmniej bardzo dobrą.

W poprzednim roku wyróżniających się uczniów było siedmiu, a w tym roku jest ich już dwunastu: dziewięciu z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach – Mikołaj Przewięźlikowski, Julia Łaska, Mikołaj Wieprzkowski, Weronika Lotek, Paulina Lisiecka, Karolina Przywitowska, Karolina Balejko, Weronika Lotek, Zofia Brzezińska oraz trzy uczennice z Gimnazjum nr 11 w Toruniu – Wiktoria Bronicka, Zofia Streich i Paulina Dul. Jak widać, dziewczyny górują nad chłopakami w nauce.

Władze gminy chcą w ten sposób wyróżnić i dodatkowo zmotywować uczniów gimnazjów do równie efektywnego wysiłku w kolejnych latach nauki. Program stypendialny ma również na celu m.in. promocję gminy, promocję uczniów uzdolnionych, kreowanie pozytywnego wzorca dla środowiska szkolnego, wzmacnianie poczucia więzi społecznych uczniów i własnej wartości w społeczności gminy.

Uczniowie otrzymali listy gratulacyjne podczas uroczystości, która miała miejsce w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce. Wręczali je wójt gminy Kazimierz Kaczmarek i przewodniczący rady gminy Ireneusz Śmiechowski. Na sali byli obecni również rodzice wyróżnionych dzieci. Wójt gratulował nagrodzonym stypendystom sukcesów i życzył dalszej wytrwałości w osiąganiu kolejnych. Wszyscy uczniowie zostali obdarowani dodatkowo albumami pt. „Gmina Wielka Nieszawka. Dziedzictwo natury”.

Rada gminy Wielka Nieszawka podjęła uchwałę w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Nieszawka” w 2015 r. Jako cel programu wskazano wspieranie rozwoju uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce i chcą się nadal rozwijać. Stypendyści otrzymują, w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym, kwotę 100 zł miesięcznie. Wnioski o stypendium składają sami rodzice uczniów lub ich prawni opiekunowie zawsze do 10 sierpnia.