Gmina Obrowo otrzymała tytuł Rubinowy Hit 2017

Nagrodę przyznano w kategorii: edukacja, kultura i sport. Uzasadnienie: za budowanie wizerunku gminy poprzez działania na rzecz rozwoju kultury. 

Gospodarczo-Samorządowy Hit Regionu to przedsięwzięcie wyłaniające rokrocznie szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne. Jest to rodzaj narzędzia promocyjnego oferowanego szefom firm, urzędów i najróżniejszych organizacji. Zarówno założenia, regulamin, kryteria jak i metoda prac kapituły ulegały przez minione lata nieznacznym modyfikacjom. Jednak istota i cel projektu nie uległy zmianie.

Hit Regionu to przedsięwzięcie organizowane od połowy lat 90. minionego wieku w Wielkopolsce, a od końca lat 90. także w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim i pomorskim. Wyłonienie oraz uhonorowanie przez kompetentną kapitułę wartościowych dokonań rynkowych, ekologicznych, samorządowych i organizacyjnych urzeczywistnionych w poszczególnych regionach wymaga szeroko zakrojonych prac przygotowawczych.

Uczestniczą w nich samorządy terytorialne, zwłaszcza zaś starostwa powiatowe. To wielki atut tego przedsięwzięcia, ponieważ rekomendowane przez starostów podmioty stanowią rzeczywistą wizytówkę potencjału gospodarczego, samorządowego, ale też intelektualnego poszczególnych powiatów.
Kapitułę tworzą przedstawiciele urzędów, instytucji i stowarzyszeń statutowo zainteresowanych rozwojem gospodarczym i promocją regionu. Ocenia ona przede wszystkim poziom jakościowy, nowatorstwo i zakres osiągniętych korzystnych efektów. Przyjęte kryteria ocen i zasady pracy kapituły wyrównują szanse małych, średnich i dużych firm i urzędów, zespołów oraz poszczególnych osób.
Nagrody to tytuły Hit, a także Kryształowe, Rubinowe, Złote i Platynowe stopnie. Ich symbolami są akty nadania tytułów Hit oraz statuetki. Laureaci otrzymują prawo do wykorzystywania tych symboli w obiegu gospodarczym oraz prawo do promocyjnego wykorzystywania zastrzeżonego znaku graficznego Hit.

Skład kapituły oraz wiedza i kompetencje stanowiących ją osób gwarantują obiektywizm werdyktu. Przedsięwzięcie jest finansowane poprzez opłaty uiszczane przez uczestników, a uzupełnieniem budżetu mogą być środki pozyskane od sponsorów, fundacji itp.

W dotychczas rozegranych edycjach konkursu w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim uczestniczyło blisko 2 tys. firm, urzędów, instytucji i stowarzyszeń.
W roku bieżącym ze wszystkich 193 zgłoszeń kapituła wybrała 40 spełniających wymagania regulaminowe. Prócz tytułu Rubinowy Hit z dwiema gwiazdami gmina Obrowo otrzymała również Hit promocji regionu 2017 w województwie kujawsko-pomorskim za działania na rzecz dokonań społeczno-kulturalno-gospodarczych mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w przepięknie położonym zamku w Gniewie. Imprezę uświetnił występ gwiazdy wieczoru Małgorzaty Ostrowskiej.