Gmina Zławieś Wielka inwestuje w fotowoltaikę

Fot. ilustracyjne

Zławieś Wielka rozpoczyna montaż instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Na wielu budynkach w gminie pojawią się nowoczesne urządzenia chroniące środowisko i produkujące naturalną energię. 

O potrzebie prowadzenia działań, które ograniczą negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne, nikogo nie trzeba dziś przekonywać. Plany przeprowadzenia takiej inwestycji istniały w gminie od dawna, jednak jak dotąd barierą była konieczność poniesienia znacznych wydatków, na które nie każdy mieszkaniec mógł sobie pozwolić. Do tego dochodził inny czynnik: okres zwrotu inwestycji był na tyle długi, że w znaczący sposób wpływał na jej opłacalność. 

Budżet UE na lata 2014-2020 ukierunkowany jest na działania ograniczające szkodliwy wpływ człowieka na środowisko. Pojawiły się programy umożliwiające uzyskanie dofinansowania na zastosowanie proekologicznych rozwiązań. Zainteresowanie nimi jest bardzo duże – ilość wniosków w programie EKOpiec, który umożliwia otrzymanie wsparcia na wymianę przestarzałych pieców na nowoczesne, spełniające wyśrubowane normy, była tak duża, że do wyłonienia beneficjentów objętych dofinansowaniem konieczne było losowanie. 

Dużym zainteresowaniem cieszy się również program montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. W jego ramach zamontowanych zostanie 69 instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej bądź cieplnej odnawialne źródła energii. W programie przewidziany jest montaż 30 instalacji fotowoltaicznych, 33 instalacji solarnych oraz 6 pomp ciepła umożliwiających ogrzanie ciepłej wody użytkowej. 3 pompy ciepła zostaną zamontowane w budynkach należących do gminy – w Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej, w Szkole Podstawowej w Górsku oraz w Domu Kultury w Górsku. 

– Gmina zawsze stawiała na ekologię – mówi zastępca wójta gminy Zławieś Wielka Krzysztof Rak. – Zrealizowaliśmy wiele projektów, które korzystnie wpływają na środowisko naturalne. Zrekultywowaliśmy składowisko odpadów w Łążynie, wybudowaliśmy wiele kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej, a w miejscach, gdzie jej budowa była ekonomicznie nieuzasadniona, dofinansowaliśmy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Co roku uruchamiamy również program demontażu azbestu z dachów budynków, który pozwala na bezkosztową dla mieszkańców utylizację tego niebezpiecznego dla zdrowia materiału. 

Warto podkreślić, że dzięki przeprowadzonym termomodernizacjom na ogrzanie budynków potrzeba mniej paliwa, a to z kolei zmniejsza emisję do atmosfery pyłów i niebezpiecznych substancji powstających podczas procesu spalania. 

– Umożliwienie montażu proekologicznych instalacji było czymś zupełnie naturalnym, kolejnym krokiem wpisującym się w strategię wspierania działań innowacyjnych chroniących środowisko naturalne – dodaje Krzysztof Rak. – Dlatego z entuzjazmem przyjęliśmy ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski konkursu. Podpisana umowa gwarantuje dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. Natomiast jej koszt całkowity to ok. 1,2 mln zł. 

To jednak nie koniec inwestycji w Złejwsi: na swoją kolej czeka budowa drogi rowerowej z Torunia do Górska.