GOPS w Lubiczu pozwoli znaleźć mieszkańcom gminy pracę

Fot. Łukasz Piecyk

Gmina Lubicz już drugi raz z rzędu otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów skierowanych do mieszkańców. Ponownie jest to Klub Integracji Społecznej. W jego ramach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przez pół roku, do końca grudnia, wspierać będzie czternaście osób, które podjęły się szkolenia i chcą zaistnieć na rynku pracy. Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego.

 Klub Integracji Społecznej skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, trzeciego profilu Urzędu Pracy – podkreśla Anna Sikorska, kierownik GOPS-u w Lubiczu. – W trakcie trwania programu każdy z jego uczestników, w ramach zaplanowania indywidualnej ścieżki kariery, będzie mógł skorzystać z pomocy specjalistówPrzygotowaliśmy dla mieszkańców gminy szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych, a także darmowe poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne czy kontakt z doradcą zawodowym.  

Do programu dostało się czternaście osób bezrobotnych z terenu gminy, spełniających kryteria szerzej wyszczególnione w projekcie. Rekrutacją były rozmowy kwalifikacyjne, dzięki którym udało się wybrać jednostki cechujące się wysokim stopniem motywacji 

– Finałem Klubu Integracji Społecznej będzie otrzymanie możliwości zatrudnienia wspieranego – dodaje Anna Sikorska. – Siedmiu osobom zorganizowaliśmy prace społecznie użyteczne, dla dziesięciu sfinansujemy szkolenia zawodowe. Wszystkie także wezmą udział m.in. w treningu personalnym i job-coachingu, uzyskają możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego, specjalistycznych porad, a także asystentury rodzinnej czy warsztatów gospodarowania budżetem domowym. Nie zabraknie także alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego wraz z bliskimi. Chodzi tu szczególnie o możliwość wyjazdów zorganizowanych poza teren gminy Lubicz. 

Jak podkreśla przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zakłada się, że kilkoro spośród wszystkich uczestników programu utrzyma się na rynku pracy, a zdecydowana większość będzie w pełnej gotowości do podjęcia pracy i zmierzenia się z nowymi wyzwaniami zawodowymi.  

– Program jest dostosowany do każdej osoby indywidualnie poprzez liczne konsultacje – podsumowuje Anna Sikorska. – Mając na uwadze zainteresowania poszczególnych mieszkańców, ich wcześniejsze kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, doradca zawodowy opracuje wraz z uczestnikiem projektu jego indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego. 

Projekty w ramach Klubu Integracji Społecznej realizowane są na terenie gminy Lubicz od 2008 r. Wskaźnik zatrudnienia i wejścia osób nieaktywnych zawodowo na rynek pracy wahał się przez ten czas między 40% 70%, w zależności od programu. Działania podejmowane przez gminę okazują się więc bardzo skuteczne.