Gruzińskie Bagdati pierwszym partnerem zagranicznym gminy Łysomice

W święto Konstytucji 3 maja oraz w 25. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Gruzją gmina Łysomice zawarła umowę partnerską z gruzińską gminą Bagdati. Nowi zagraniczni partnerzy to jeden z dwunastu dystryktów regionu Imeretia, usytuowany na terytorium dawnego antycznego królestwa Egrisi. Dziś Bagdati słynie przede wszystkim z przepięknych krajobrazów tzw. Małego Kaukazu, wielowiekowych tradycji, przebogatego dziedzictwa kulturalnego oraz produkcji doskonałego wina, a rozwój swój wiąże z turystyką górską i uzdrowiskową.  

Bliska odległość od międzynarodowego portu lotniczego w Kutaisi oraz już istniejąca współpraca samorządu województwa kujawsko-pomorskiego i regionu Imeretii ułatwi realizację porozumienia. Strony postanowiły między innymi promować i rozwijać współpracę szkół, organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących w różnych obszarach społeczno-ekonomicznych, dążyć do rozwijania relacji pomiędzy instytucjami kultury oraz promować programy wymiany mieszkańców w celu prowadzenia aktywnego i twórczego dialogu pomiędzy mieszkańcami.

Zamieszkiwane przez niemal 30 000 mieszkańców Bagdati jest dystryktem miejsko-wiejskim. Zajmuje obszar ponad sześciokrotnie większy od gminy Łysomice. Warto podkreślić fakt, iż Gruzini są pierwszym zagranicznym partnerem gminy Łysomice. Do tej pory na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego jedynie sześć gmin wiejskich mogło pochwalić się posiadaniem zagranicznego partnera. Partnerstwo doskonale wpisuje się w postępujący proces umiędzynarodawiania Łysomic, do którego można zaliczyć obecność firm zagranicznych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej czy funkcjonowanie Ośrodka Astronomii przy UMK w Piwnicach.

Sygnatariuszami dokumentu zawartego podczas uroczystej ceremonii w stołecznym mieście Bagdati są ze strony gminy Łysomice wójt gminy Piotr Kowal oraz przewodniczący rady gminy Robert Kożuchowski, natomiast ze strony gminy Bagdati mer Archil Gogsadze oraz przewodniczący rady Grigol Machitadze. Aktowi zawarcia umowy towarzyszyli wicegubernator regionu Imeretia Ioseb Khakhaleishvili, skarbnik gminy Monika Szczypska, przedstawiciel marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Denis Dembek, a także przewodnicząca zarządu Agencji Rozwoju Demokracji Lokalnej (ALDA) Imisława Górska oraz radne rady gminy Łysomice Emilia Zielińska oraz Paulina Opałka.

Denis Dembek