Innowacyjna edukacja

W marcu w wielu szkołach regionu odbyły się tzw. drzwi otwarte – akcja skierowana do rodziców i przyszłych uczniów. Swoje innowacyjne programy, formy integracji i zdobywania wiedzy np. poprzez rozrywkę przedstawiły szkoły podstawowe m.in. w Młyńcu Pierwszym i Gronowie.

Choć do obydwu placówek w gminie Lubicz na co dzień uczęszcza zaledwie około siedemdziesięciu uczniów, to właśnie z tej niewielkiej liczby dyrektorzy uczynili wielką zaletę. Dzięki utworzeniu małych klas nauczyciele mogą indywidualnie pracować z każdym dzieckiem. Działalność obydwu placówek jest dla wielu młodych mieszkańców gminy przygodą – edukacja poprzez rozrywkę czy korzystanie z wielu udogodnień technologicznych, to tylko niektóre z wielu rodzajów zajęć, w których mogą wziąć udział. O tym wszystkim dyrektorzy oraz nauczyciele opowiadali podczas drzwi otwartych.

– Każdego roku drzwi otwarte mają w szkole inną tematykę – mówi Mariola Marcinkowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym. – W marcu budynek przeistoczył się w zamek, klasy zaś w komnaty. Tym razem spotkaliśmy się w świecie bajek, a przebrani nauczyciele zapraszali do klasy Alibaby i czterdziestu rozbójników czy do pracowni historycznej Koszałka Opałka.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym powodzeniem. Rodzice i dzieci mogli zobaczyć prezentację klasy tabletowej, historycznej oraz świetlicy, gdzie znajdowały się roboty, na co dzień używane podczas zajęć.

– Młyniec jest szkołą niewielką, oddaloną od większej cywilizacji – zaznacza dyrektorka placówki. – Właśnie dlatego chcemy, aby dzieci nie były u nas poszkodowane. Dążymy do ich rozwoju i umożliwienia kontaktu z wszelkimi nowinkami technologicznymi. W tym roku szkolnym otworzyliśmy klasę tabletową, poprzez którą dzieci zdobywają umiejętności podstaw programowania. W pierwszej klasie uczniowie mają styczność z językiem angielskim dzięki programowi English Everyday, zaś w oddziale przedszkolnym rozwijamy Plan Daltona, uczący odpowiedzialności i samodzielności. Umysły młodzieży zaś rozbudzamy poprzez program „Szachy w szkole”, zbliżający do nauk ścisłych.

Wprowadzanie wielu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych motywuje dzieci do nauki. Ich zainteresowanie zaobserwować można chociażby poprzez pytania czy współpracę z rówieśnikami.

Swoją wiedzę poszerzają także nauczyciele, którzy licznie biorą udział w szkoleniach i programach. Tym razem szkoła w Młyńcu Pierwszym napisała projekt o fundusze unijne na warsztaty dla nauczycieli i spotkania w zagranicznych szkołach. Później podejrzane tam pomysły mogą być zastosowane także w lokalnej szkole.

Jak podsumowuje dyrektorka Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, nauczyciele dbają o to, aby wykształcić człowieka, który będzie potrafił poradzić sobie w życiu, pomimo że pochodzi z małej miejscowości. Otwierają młodzieży okno na świat, np. w tym roku szkoła podpisała umowę o współpracy z Fundacją Rozwoju Informatyki działającą przy UMK w Toruniu.

Nie inaczej pracują nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Gronowie, którzy w swoich działaniach popierają edukację poprzez innowacje. Oprócz stałych obowiązków szkolnych, młodzież może korzystać z wielu kół zainteresowań czy brać udział w wyspecjalizowanych programach kształcenia.

– Na terenie szkoły realizujemy trzy innowacyjne programy: Lets Read polegający na rozwijaniu języka angielskiego, dziennikarski, w którym uczniowie tworzą swoją gazetkę oraz zastosowanie metody Glenna Domana w oddziale przedszkolnym – mówi Ewa Fijałowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Gronowie.

Co roku programy te zmieniają się tak, aby uczniowie mieli jak największą możliwość korzystania z różnorodnych projektów. W tym szkoła podpisała porozumienie z Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu, współpracuje też z filią biblioteki w Gronowie. Dzięki temu wśród najmłodszych mieszkańców promowane jest czytelnictwo.

– Współpracujemy także z Wojskowym Kołem Łowieckim OSA z Torunia – dodaje Ewa Fijałowska. – W programie działań „Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom” jest m.in. budowa budek lęgowych dla ptaków czy fotografowanie lasu i wycieczki z kompasem.

W ostatnim czasie placówka zakwalifikowała się także do projektu „Pszczółki Ekoprzyjaciółki”, podczas którego uczniowie poznają środowisko owadów i dowiedzą się, jak mogą je chronić.

– Choć nasza szkoła jest niewielka, tworzymy w niej własny mikroklimat – podsumowuje dyrektorka. – Jest bezpieczna i przyjazna, a co za tym idzie, podobnie jak inne mniejsze placówki w regionie nie niesie ze sobą zagrożeń współczesnej cywilizacji.