Intencją jest rozwój. Gmina Obrowo inwestuje w kanalizację i wodociągi

Fot. Tytus Szabelski/archiwum

Gmina Obrowo podpisała umowę z Toruńskimi Wodociągami w zakresie budowy kolektorów kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowych. Z Torunia do Głogowa i z Kaszczorka do Osieka. 

Porozumienie, jakie zawarto z toruńskim przedsiębiorstwem, określiło zasady współpracy w zakresie przygotowania, realizacji i eksploatacji zadania polegającego na budowie kolektorów kanalizacji sanitarnej i magistrali wodociągowej. Inwestycja polega na budowie linii  odprowadzającej ścieki sanitarne z terenu gminy Obrowo oraz na doprowadzeniu do gminy wody. Umowa obejmuje dwie linie: Toruń – Lubicz – Krobia – Brzozówka – Głogowo oraz Kaszczorek – Złotoria – Grabowiec – Silno – Dzikowo – Osiek. 

– Pierwsza z tych linii jest już w realizacji od około miesiąca – mówi Andrzej Wieczyński, wójt gminy Obrowo. – Odnośnie drugiej właśnie dobiegł końca przetarg. Wyznaczono już plac budowy. Prace zaczną się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. 

Do wstępnego porozumienia z prezydentem Torunia Michałem Zalewskim dochodzono długo, ale w końcu korzystne dla gminy decyzje zapadły. 

– Podpisanie tych umów przyczyni się niewątpliwie do rozwoju gminy w sferze gospodarki wodno-ściekowej – dodaje Andrzej Wieczyński. – Jednym z priorytetowych obowiązków gminy jest zaopatrzenie jej mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków. Staramy się to robić na najkorzystniejszych dla obu stron warunkach. 

Na mocy umowy gmina Obrowo zobowiązała się ze swojej strony do przyłączenia gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do nowych magistrali i kolektorów. Również w ramach porozumienia określono warunki wzajemnej współpracy w zakresie pełnego wykorzystania zdolności technicznych urządzeń. Koszty bieżącej eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się na terenie gminy Obrowo będą ponoszone przez gminę. 

– Duży nacisk przy opracowywaniu rozwiązań projektowych położyliśmy na to, by maksymalnie wyeliminować zagrożenie odorowe systemu – podkreśla wójt. – Z praktycznego punktu widzenia to aspekt bardzo istotny. Tak samo jak to, że za pomocą tych magistrali łączymy się z Toruniem. Jesteśmy w coraz większym stopniu gminą podmiejską. Naszą intencją jest rozwój: planowy i prężny. Zakończenie inwestycji planujemy na wrzesień 2018. Później ruszymy z następnymi inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi.