Jerzy Czerwiński: Sporo już się zmieniło

Mamy sporo planów, aby zminimalizować negatywne zjawiska w naszym mieście. Sporo już się zmieniło – uważa Jerzy Czerwiński, burmistrz Chełmży

Rewitalizacja miast i wsi to jeden z aktualnych tematów w samorządach. Jak przebiegała ona do tej pory w Chełmży?

Idea rewitalizacji w latach 2013-2020 znacząco różni się od wcześniej realizowanych tego typu działań. Wtedy tworzyliśmy bazę materialną, inwestycyjną, która miała pomóc w realizacji celów społecznych, takich jak np. ograniczanie bezrobocia. Mowa tu m.in. o modernizacji Bulwaru 1000-lecia i przyległych do niego ulic. Ten ogromny zastrzyk gotówki zmienił wizerunek naszego miasta. Dzięki temu stworzone zostały warunki do postrzegania Chełmży jako atrakcyjnego miejsca na weekendową turystykę. Poważniejsze efekty tych działań odczuwalne będą w dłuższym horyzoncie czasowym, jednak pierwsze efekty społeczno-gospodarcze są już dostrzegane, bo teren nad Jeziorem Chełmżyńskim ma z pewnością ogromny potencjał rozwojowy.

Obecnie charakter działań znacząco się różni.

Sposób działania jest odmienny, nakierowany na inne priorytety. W tej chwili zaczynamy od diagnozy społecznej, spotykamy się w grupach roboczych, aby zdefiniować występujące negatywne zjawiska, takie jak ubóstwo, bezrobocie itd. To co prawda problemy spotykane we wszystkich miastach w Polsce, ale rozwiązania trzeba wypracować indywidualnie.

Działania będę skupione na określonym terenie, prawda?

Wyznaczyliśmy taki śródmiejski obszar w kwartale ulic Hallera, Piotra Skargi, Dworcowej oraz Szewskiej. Wypracowane wnioski z analizy społecznej mają być wyznacznikiem realizowanych w dalszej kolejności działań inwestycyjnych. Chodzi o to, aby tymi twardymi działaniami zredukować bezrobocie, zaktywizować społeczność oraz stworzyć warunki do rozwoju gospodarczego.

Stąd pomysł m.in. na kompleks boisk przy tutejszych szkołach?

To jeden z przykładów, z którego skorzystać będą mogli wszyscy. W planach jest także utworzenie świetlicy środowiskowej, która znajdzie swoje miejsce w budynku B dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 3. Na skrzyżowaniu ulic Hallera i Szewskiej powstanie w najbliższych latach realizowany ze Starostwem Powiatowym w Toruniu inkubator przedsiębiorczości. Znajdzie się on zatem na terenie objętym rewitalizacją, a jednym z podstawowych celów jego utworzenia będzie ograniczanie bezrobocia. Rozważane są także działania w zakresie zmian w organizacji ruchu. Najważniejszym jest jednak to, aby nie pozostawić tych działań samym sobie. Świetlice czy boiska będą potrzebowały zaangażowania ludzi pracujących z mieszkańcami miasta, którzy chcieliby skorzystać z nowej oferty Chełmży.