Jest nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Łączy aż pięć miejscowości

Fot. Pixabay.com

Kolejna ścieżka pieszo-rowerowa w gminie Łubianka gotowa. Łączy pięć miejscowości: Leszcz, Pigżę, Brąchnowo, Biskupice i Warszewice. Powstała w partnerstwie gminy Łubianka z powiatem toruńskim. 

Dzięki nowemu ciągowi w bezpieczny sposób mogą się poruszać piesi, rowerzyści, biegacze i rolkarze. Na ścieżce została ułożona nawierzchnia asfaltowa. Po wybudowaniu tego odcinka łączna długość ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Łubianka osiągnęła długość 43 km.

To czwarta ścieżka realizowana w partnerstwie z powiatem toruńskim w ostatnich latach. Łącznie dzięki tej współpracy powstało ponad 21 km ścieżek rowerowych.

Całkowity koszt tegorocznej inwestycji wyniósł ok. 2,9 mln zł i został pokryty w 74 proc. przez gminę Łubianka, w tym ok. 1,6 mln zł pochodzi z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz w 26 proc. przez powiat toruński. Równocześnie jest to pierwsza ścieżka w powiecie zrealizowana z wykorzystaniem środków RPO w obecnej perspektywie finansowej UE (2014-2020).

W okolicach nowego ciągu znajdują się trzy szkoły podstawowe i dwa kościoły, liczne zakłady pracy oraz zamieszkuje prawie 45 proc. mieszkańców gminy. Pokazuje to, jak ważna dla mieszkańców jest wybudowana ścieżka. Według ustaleń z gminą Chełmża będzie ona kontynuowała budowę ścieżki na swoim terenie, dzięki czemu nastąpi połączenie z Chełmżą oraz gminami Chełmża i Łysomice.

Liczącą ponad 8 km ścieżkę wybudowała w ciągu roku firma Drobud z Chełmży.