Jest sukces! Toruń zyska lepszy dostęp do kolei [felieton]

Iwona Michałek, Poseł na Sejm RP. (fot. Adam Fisz)

Sprawniejsze przejazdy w aglomeracji toruńskiej, nowoczesny i wygodny peron na stacji Toruń Miasto, a także dostosowanie infrastruktury pasażerskiej do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się – wszystko to torunianie oraz turyści odwiedzający miasto otrzymają na mocy porozumienia w sprawie poprawy komunikacji w ramach programu BiT City.

Porozumienie zostało podpisane na początku lipca pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP S.A. oraz miastem. Jego wartość zaś to ok. 12 mln z brutto. Jako poseł, który z wielkim zaangażowaniem i oddaniem działa na rzecz rozwoju Torunia oraz regionu, stałam się jednym z inicjatorów tego przedsięwzięcia. Wspólny wysiłek spółek kolejowych oraz miasta sprawi, iż „miasto Kopernika” uzyska nowoczesny i sprawny transport publiczny. Ogromnie cieszy fakt, że w ramach projektu pasażerowie będą mogli w przyszłości korzystać z dwóch zmodernizowanych i komfortowych przestrzeni dworcowych Torunia Miasto oraz Torunia Wschodniego, przy jednoczesnym zachowaniu walorów zabytkowych obiektów. Na pierwszym z dworców planuje się zwiększenie wysokości peronu, dzięki czemu pasażerom dużo wygodniej będzie wsiadać do pociągu. Zamontowane będą ławki, system informacji pasażerskiej i funkcjonalne oświetlenie. Jednym z głównych celów przebudowy będzie dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, co znacznie zwiększy im komfort poruszania się po nim. Lepszy dostęp na peron zapewni natomiast przebicie się z tunelem na drugą stronę torów do ul. Chłopickiego. Projekt obejmie również remont torów oraz sieci trakcyjnej na odcinku Toruń Miasto – Toruń Wschodni, remont mostu kolejowego i udostępnienie go dla pieszych i rowerzystów. Planuje się także dobudowę drugiego toru pod pl. Pokoju Toruńskiego, co zwiększy przepustowość linii i usprawni podróż koleją z Torunia do Kowalewa Pomorskiego i Jabłonowa Pomorskiego. Całą inwestycję można nazwać ogromnym sukcesem. Cieszę się, że mogłam przyczynić się do tego sukcesu!