KGW w Przecznie działa już pół wieku [zdjęcia]

W świetlicy wiejskiej w Przecznie zgromadziło się ponad osiemdziesiąt osób.

20 maja, dokładnie w pięćdziesiątą rocznicę powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Przecznie, odbyły się uroczyste obchody jubileuszu Koła. Wspomnieniom i wzruszeniom nie było końca. 

W świetlicy wiejskiej w Przecznie zgromadziło się ponad osiemdziesiąt osób. Zaproszono wielu szacownych gości: wójta gminy Łubianka Jerzego Zająkałę, przedstawicielkę Urzędu Marszałkowskiego Edytę Zakrzewską, wicestarostę powiatu toruńskiego Andrzeja Siemianowskiego, sekretarza Urzędu Gminy w Łubiance Dariusza Mellera, proboszcza parafii w Przecznie ks. Wacława Dokurnę, przedstawicieli Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Józefę Szatanik i Jana Gumowskiego, delegację Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli wielu organizacji lokalnych.

W programie uroczystości nie mogło zabraknąć zarysowania historii Koła. W bardzo dużym skrócie została ona zrelacjonowana przez prowadzącą.

– O historii Koła Gospodyń Wiejskich w Przecznie można by opowiadać godzinami. Jednak na ten wyjątkowy dzień została przygotowana kilkunastominutowa relacja filmowa, na którą złożyły się wspomnienia członkiń naszego Koła. Nikt nie opowie historii Koła lepiej niż one same – powiedziała przewodnicząca KGW Przeczno Mirosława Kwiatkowska.

Wypowiedzi zaprezentowane w relacji filmowej pokazały, ile dla pań znaczy przynależność do organizacji. To pasja i rozrywka. Ale też ogrom pracy i poświęconego czasu.

– Nie sposób tego zaangażowania przecenić – dodała Mirosława Kwiatkowska.

Następnie dokonano podsumowania działalności, a także uhonorowano najaktywniejsze członkinie Koła.

Przewodnicząca organizacji wręczyła listy gratulacyjne członkiniom seniorkom: Halinie Paluszkiewicz, Stefanii Poszytek, Władysławie Amtmańskiej oraz Marii Walickiej. Wyróżnione zostały najaktywniejsze członkinie: Zofia Rutkowska, Danuta Amtmańska, Maria Kryczka, Barbara Sadowska, Halina Rutkowska, Sławomira Mrzygłód, Wiesława Mikulska. Podziękowania złożono również sołtysowi Adamowi Sadowskiemu oraz poprzednim sołtysom – Tadeuszowi Gendkowi i Pawłowi Chmielewskiemu.

W związku z jubileuszem RZRKiOR w Toruniu wręczono Ordery Serca – Matkom Wsi członkiniom: Zofii Rutkowskiej, Danucie Amtmańskiej i Halinie Zielińskiej. Maria Masiczak otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla Kółek Rolniczych”.

Rada powiatu nadała Kołu Gospodyń Wiejskich medal honorowy „Za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego”. Było to wielką niespodzianką dla członkiń, ponieważ o nadaniu medalu dowiedziały się dopiero w dniu jubileuszu.

Po wystąpieniach oficjeli członkinie KGW zaprosiły wszystkich zebranych na poczęstunek oraz zabawę do białego rana. Nieoficjalna część uroczystości, jak przystało na tak świetny jubileusz, udała się znakomicie.

– Dziękujemy za wszystkie życzenia, prezenty i wsparcie finansowe w dniu naszego święta – mówi wzruszona przewodnicząca KGW Mirosława Kwiatkowska. – Miłe słowa zawsze dodają otuchy i mobilizują do działania. Na następne pół wieku.