Kosili i malowali. We Włęczu odbyły się sianokosy ze stowarzyszeniem „Czyż-nie”

Kilka grup malarskich z województwa pojawiło się na plenerze malarskim zorganizowanym przez stowarzyszenie „Czyż-nie”. Organizatorzy połączyli spotkanie razem z inscenizacją tradycyjnych sianokosów.W czernikowskim Włęczu nad Wisłą stowarzyszenie zaprosiło młodzież szkolną, aby w pobliżu zabytkowego cmentarza i starej chaty stworzyć prace, które później zostały wystawione w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Czernikowie razem z pracami doświadczonych artystów z regionu.