Których śmieci nie można oddać do PSZOK-u?

fot. Pixabay.com

Posiadanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów jest ustawowym obowiązkiem każdego samorządu. W gminie Lubicz działa on przy ul. Promowej. Od listopada do lutego, od poniedziałku do piątku czynny będzie w godz. 8-16, w sobotę od 9 do 14.

Wyposażasz mieszkanie i nie masz co zrobić z niepotrzebnymi już drzwiami, szafą lub starą pralką? Zbiórki odpadów wielkogabarytowych systematycznie prowadzone są na terenie całej gminy. O utylizację pozostałych śmieci musi zadbać każdy mieszkaniec indywidualnie. Co zrobić z oponami, większą ilością szkła czy z elektronicznym sprzętem? Oddać je bezpłatnie do lubickiego PSZOK-u.

Jakie frakcje odpadów pracownicy punktu przyjmą? Przywieźć możemy papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz szkło. Przekazać należy tu także odpady niebezpieczne, w tym m.in. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne, zawierające rtęć. Do utylizacji przekazać możemy również farby i tusze, kleje, baterie oraz akumulatory.

Jeżeli mamy większą ilość leków, a nie jesteśmy w stanie zostawić ich w specjalnych pojemnikach w aptece, powinniśmy oddać je do PSZOK-u. Z uwagi na bezpieczeństwo, pod żadnym pozorem nie mogą one trafić do zwykłego kosza na śmieci.

Do punktu nieodpłatnie przekażemy także śmieci ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, oraz odpady budowlane, z wyjątkiem tych zawierających azbest. Można dostarczyć je do PSZOK w ilości do  m sześc. na gospodarstwo domowe rocznie.

Każdy mieszkaniec, decydujący się na przekazanie odpadów, powinien zgłosić się do obsługi PSZOK-u, aby pracownik spółki mógł zidentyfikować przywiezione rzeczy i wskazać miejsca ich rozładunku.

Jednak nie wszystkie odpady można oddać do lubickiego punktu. Takimi są rzeczy nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji, nieszczelne i w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dot. gospodarki śmieciowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubicz można uzyskać na miejscu od pracowników obsługi, a także w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz, w pokoju nr 1 lub pod nr. tel. (56) 621 21 28.