Kup działkę w Browinie. Przetarg ustny nieograniczony już 10 kwietnia

Jest okazja, by zamieszkać w gminie Chełmża

Na sprzedaż z gminnych zasobów będzie pięć działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Browinie. 10 kwietnia odbędzie się przetarg ustny nieograniczony. 

– Porównując ceny działek w Toruniu czy pod Toruniem, to te oferowane przez gminę są bardzo korzystne, tanie – informuje Katarzyna Orłowska z Urzędu Gminy Chełmża. – Poza tym działki oferowane w przetargu zlokalizowane są w niedalekim sąsiedztwie dwóch pobliskich tras ruchu: drogi wojewódzkiej nr 551 i drogi krajowej nr 91, co też stanowi ważny argument w momencie decyzji o zamieszkaniu tutaj.

Pod młotek pójdzie pięć działek na terenie Browiny. Wielkość działek wynosi od0,0501 ha do 0,0615 ha w cenie od 19 000,00 zł (plus 23 proc. VAT) do 24 800,00 zł (plus 23 proc. VAT).

Dla każdej nieruchomości objętej przetargiem ustala się wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej netto, które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub na konto gminy: PKO Chełmża Nr 26 1020 5011 0000 9002 0016 3857 (za datę wpłaty uznaje się datę wpływu wadium na konto Gminy Chełmża). Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się po zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia.

Postępowanie przetargowe na każdą objętą przetargiem nieruchomość jest ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 proc. ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 proc. 

Przetarg rozpocznie się 10 kwietnia o godz. 9 w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. nr 4. Więcej szczegółów na temat oferty sprzedaży działek można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy pod nr. tel. (56) 675 60 76 lub 77, wew. 37 albo w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bip.gminachelmza.pl/8422,oferty-inwestycyjne-nieruchomosci, gdzie zapisano szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu.