Łubianka: od 10 marca można zgłaszać uwagi do programu rewitalizacji

Wójt Jerzy Zająkała zaprasza do czynnego udziału w konsultacjach (fot. Łukasz Piecyk)

W piątek 10 marca rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023. 

Uwagi będą zbieranie w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji, odbędą się też spotkania.

Powyższe formy konsultacji społecznych zostaną przeprowadzone w terminie od 10 marca do 10 kwietnia. Wypełniony formularz (dostępny w gminie, badź na stronie www.lubianka.pl) można przekazywać bezpośrednio do Urzędu Gminy Łubianka, drogą elektroniczną na: gmina@lubianka.pl, bądź drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łubianka, Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka.

Uwagi i pytania należy kierować do Piotra Skiby z Urzędu Gminy Łubianka, (pok. 13), telefonicznie pod nr tel.: 56/678-82-17 lub na wcześniej podany adres e-mail.

Informacje dotyczące miejsc i godzin spotkań konsultacyjnych zostaną podane w terminie późniejszym, minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.