Maciek jest po przeszczepie szpiku. Zbierali na jego leczenie [zdjęcia]

W piątkowy wieczór 25 listopada w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie spotkali się rodzice, nauczyciele, ale przede wszystkim przyjaciele Maćka, ucznia III klasy gimnazjum, dla którego zorganizowali charytatywny koncert. Zebrana kwota 8277 zł przeznaczona zostanie na dalsze leczenie i jego szybki powrót do zdrowia. Chłopiec jest po przeszczepie szpiku.

– Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Jesienny wieczór z poezją i muzyką” – informuje Aleksandra Lisiecka, dyrektorka ZS w Grębocinie. – Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać utworów muzycznych przeplecionych tekstami literatury polskiej, a także obejrzeć prezentację tańców towarzyskich i baletu. Nie zabrakło także liczącego 32 osoby chóru oraz dźwięków saksofonu i gitary.

Choć wydarzenie zorganizowane zostało po godzinach lekcyjnych, grębocińska sala gimnastyczna wypełniona była po brzegi. Licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać tekstów m.in. Gałczyńskiego, Tuwima oraz wielu innych cenionych twórców. Wśród występujących znaleźli się nie tylko uczniowie ZS w Grębocinie, ale również dyrekcja, rodzice, a nawet jeden dziadek – postać dobrze znana w środowisku artystycznym – Jacek Beszczyński. Nad całością imprezy czuwały jej inicjatorki – Sylwia Gończewska, Maria Florek i Magdalena Kuster.

– Zebraliśmy 8277 zł, które zostaną przeznaczone na dalsze leczenie oraz potrzeby związane chociażby z bezpieczeństwem Maćka w domu – dodaje dyrektorka placówki. – Do tej pory wspólnie uczestniczyliśmy m.in. w akcji zbierania krwi dla chłopca, wsparliśmy także akcję Zumba, organizowaną przez radną Karinę Wroniecką.

Listopadową akcję charytatywną wsparli m.in. wójt Marek Olszewski oraz przewodnicząca rady gminy Hanna Anzel, przekazując rodzicom chłopca czek na 2 tys. zł. Do zbiórki dołączyło też zaprzyjaźnione Przedszkole „Słoneczko”, wspierając zbiórkę kwotą 500 zł.

fot. Piotr Lampkowski