Mamy ambitny budżet

Gmina Lubicz ma już tegoroczny budżet. Rada gminy uchwaliła go dzień przed końcem ubiegłego roku. Przez najbliższe dwanaście miesięcy w regionie ruszy kilka inwestycji przygotowywanych jeszcze w 2016 roku.

Dochody budżetu to ponad 81 mln zł, wydatki – 82 mln zł – wylicza wójt Marek Olszewski. – Budżet wydaje się bardzo duży, ale trzeba pamiętać, że 12 mln zł to pieniądze przeznaczone na program 500+.

Tegoroczny budżet włodarz gminy nazywa ambitnym. Rozpocznie się m.in. kompleksowa termomodernizacja wyznaczonych budynków użyteczności publicznej. W szerokim zakresie będzie także kontynuowana budowa kanalizacji.

– Zaczniemy też realizację ścieżki rowerowej z Lubicza Górnego do Złotorii – dodaje wójt. – Przebudujemy ul. Mostową i Spółdzielczą w Grębocinie, a także centrum Lubicza Górnego.

W Lubiczu Górnym prace dotyczą ul. Handlowej, Piaskowej, Bankowej i Spółdzielczej. Ulica Handlowa zmieni się w deptak z małą architekturą, fontanną oraz ładnymi lampami. Powstanie tam też centralny plac, miejsce spotkań mieszkańców, również na plenerowych imprezach.

Na przebudowę dróg w budżecie przeznaczono 2,6 mln zł. Przetargi zostaną ogłoszone wczesną wiosną, a przed Wielkanocą powinny być naprawione trakty gruntowe.

– Jestem zadowolona z tegorocznego budżetu, ponieważ została w nim uwzględniona zdecydowana większość wniosków z komisji wyjazdowych i zebrań wiejskich, m.in. budowa przepustu w Złotorii, ul. Orszta i Wiejska w Krobi czy Pietruszkowa w Rogowie – mówi Hanna Anzel, przewodnicząca rady gminy. – Czekamy na rozliczenie roku 2016. Jeśli tylko pojawią się wolne środki, to również przeznaczymy je na inwestycje drogowe. Planujemy także poprawę oświetlenia na terenie gminy, np. w okolicach przystanków. Na najbliższą komisję wyjazdową pojedziemy pod wieczór, tak aby wytypować te miejsca, gdzie założenie lub modernizacja lamp są najbardziej potrzebne.

Najbardziej znaczącym wydatkiem w budżecie jest oświata – to przeszło 28 mln zł, w tym 655 tys. zł na dowóz dzieci do szkół. Z kolei za lokalne przewozy mieszkańców autobusami MZK oraz prywatnymi busami Lubicz płaci przewoźnikom 2,6 mln zł.

W roku 2017 finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego wyniesie 281 tys. zł.

To będzie dobry rok dla gminy. Modernizacje w sferze infrastruktury pieszo-rowerowej, rozwijanie ośrodków kulturalno-społecznych oraz szkół umocnią pozycję gminy jako silnego ośrodka aktywnej integracji mieszkańców oraz doskonałej bazy wypadowej nie tylko dla torunian, ale także licznie odwiedzających gminę turystów.