Mieszkaniec Skąpego napisał książkę o schyłkowym okresie PRL-u

Wiele miesięcy spędzonych w archiwach na żmudnych badaniach źródłowych przyniosło efekt doniosły: książkę „Od Solidarności do samorządności” Henryka Śmiałka. To praca, której nie sposób przecenić.

Książka Śmiałka zawiera głównie wspomnienia z czasów, kiedy udzielał się aktywnie jako związkowiec. Trzy części dzieła poświęcone są odpowiednio: działalności autora w „Solidarności” Rolników Indywidualnych w gminie Chełmża, aktywności w samorządzie gminnym oraz w Ochotniczej Straży Pożarnej w Skąpem. Intencją przyświecającą autorowi było to, by wydarzenia z tamtych lat nie uległy zapomnieniu.

– Przez wiele lat, od 12 lipca 1981 roku, byłem przewodniczącym „Solidarności” w naszej gminie – mówi Henryk Śmiałek. – Prawda jest taka, że nas, pamiętających tamte czasy, jest już coraz mniej. Proszono mnie, bym to opisał. „Ty pisz” – mówili mi. „Ty byłeś szefem. Miałeś dostęp do dokumentów”.

Książka jest rzeczywiście skarbnicą archiwalnych zdjęć i dokumentów. Można w niej znaleźć m.in. dokumenty z roku 1981 zabiegające o ochronę aptek czy Oddziału Szpitala Dziecięcego w Chełmży przed likwidacją. Mnóstwo fotografii dotyczy okresu stanu wojennego. Wiele wspomnień odnosi się do samego autora.

– Opisałem również swoje osobiste przeżycia – dodaje Henryk Śmiałek. – Na przykład przesłuchania na posterunku milicji w Chełmży przy ulicy Sądowej w lutym 1982 czy udział w strajkach w Toruniu. Pisałem o tym, co sam przeżyłem i na co mam dokumenty. Kontaktowałem się z IPN.

Książkę wydały Wąbrzeskie Zakłady Graficzne. Jej wydanie wsparli: wójt gminy Chełmża – Jacek Czarnecki, burmistrz Chełmży – Jerzy Czerwiński, wójt gminy Grodzisko Dolne – Jacek Chmura, proboszcz parafii Chełmża ks. kan. Krzysztof Badowski, Małgorzata Polikowska, Jerzy Kałdonek, Marian Dudek, Tadeusz Fusiara, Zygmunt Fusiara oraz Stanisław Domański.

Warto dodać, że Henryk Śmiałek jest również autorem książki „140 lat OSP Skąpe. Szkic z dziejów”, nagrodzonej na Ogólnopolskim Konkursie Krajowym na Pracę Popularnonaukową i Badawczą z Historii Pożarnictwa w Warszawie w 2013 roku.