Młodszy emeryt. Kto skorzystał z przejścia na wcześniejszą emeryturę?

Nowy, obniżony wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn obowiązuje od 1 października 2017 r. (fot. Łukasz Piecyk)

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stworzyła możliwość ubiegania się o wcześniejsze świadczenia wielu osobom. Wnioski można było składać już od 1 września ubiegłego roku. Nie wszyscy jednak zdecydowali się z tej możliwości skorzystać. Powód jest prosty: każdy kolejny rok pracy to o 8 proc. wyższa emerytura w przyszłościWiele osób, po konsultacjach z doradcami emerytalnymi, decyzję o zakończeniu kariery zawodowej odłożyło na kolejne miesiące. 

W latach poprzednich na emeryturę od razu po osiągnięciu stosownego wieku decydowało się ok. 83 proc. Polaków. Największego boomu wniosków Zakład Ubezpieczeń Społecznych spodziewał się w ostatnim kwartale 2017 r. Tak też się stało. 

– Reforma została wprowadzona bardzo sprawnie – mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. – W IV kwartale, tak jak tego oczekiwaliśmy, wniosków było znacznie więcej. Klienci jednak nie czekali w kolejkach, byli obsługiwani od ręki. Dużą rolę odegrali nasi doradcy emerytalni, którzy osobom ubiegającym się o świadczenie pomagali wyliczyć prognozowaną wysokość emerytury oraz wypełniać wnioski. ZUS był również przygotowany na wypłacanie świadczeń w terminie. 

Do końca ubiegłego roku w województwie kujawsko-pomorskim z prawa do przejścia na emeryturę w obniżonym wieku mogło skorzystać 29,5 tys. osób (na oddział ZUS w Bydgoszczy przypada ok. 15 tys. osób, na oddział w Toruniu – 14,5 tys.) W całym kraju była to liczba 331 tys. 

– Wnioski o emeryturę z tytułu obniżenia wieku emerytalnego pierwsi klienci mogli składać od 1 września, czyli na 30 dni przed osiągnięciem uprawnień – dodaje Krystyna Michałek. – 

Już pierwszego dnia w naszym województwie obsłużyliśmy 3889 klientów. W całym kraju liczba ta wyniosła 64 073. Pierwsi klienci pojawili się przed budynkiem ZUS w Toruniu już ok. godz. 6 rano i zostali obsłużeni jeszcze przed otwarciem oddziału. Część z nich złożyła pierwszorazowe wnioski o emeryturę, część wnioski o ponowne przeliczenie emerytury. W okresie tego wzmożonego wpływu wniosków klienci obsługiwani byli na bieżąco. Wyznaczyliśmy na ten okres opiekuna sali obsługi klientów, który zarządzał płynnością ruchu, reagował na potrzeby klientów, kierując ich na stanowiska, na których można składać wnioski bez oczekiwania na obsługę. Od lipca 2017 r. we wszystkich placówkach ZUS w kraju pojawiło się 595 specjalnych doradców emerytalnych, z czego 25 w województwie kujawsko-pomorskim. 

W roku ubiegłym oddział ZUS w Bydgoszczy wydał ogółem 21,2 tys. wniosków emerytalnych (w tym wnioski z ustawy zmieniającej – 11,6 tys.). Oddział ZUS w Toruniu wydał wniosków ogólnych 19,6 tys., a z ustawy zmieniającej 10,8 tys. 

Od 2 października 2017 r. do 2 lutego 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim ZUS wydał ponad 23,4 tys.decyzji z tytułu obniżonego wieku emerytalnego (w całym kraju ponad 444,2 tys. decyzji). Nie wszyscy jednak, wobec których ZUS wydał już decyzję, pieniądze otrzymają. Część z tych osób wypłatę przyznanych emerytur ma zawieszoną z powodu niedostarczenia świadectwa pracy. Przeciętna emerytura wyniosła w naszym regionie: dla kobiet – 1 584,06 zł i dla mężczyzn – 2 643,67 zł. Po emeryturę w obniżonym wieku zgłosiły się na razie głównie osoby nieaktywne zawodowo, w tym bezrobotni i osoby pobierające renty lub świadczenia przedemerytalne z ZUS.