Modernizacja urządzeń grzewczych w podtoruńskich Domach Pomocy Społecznej

Wkrótce modernizację ogrzewania przejdzie również DPS w Browinie (fot. powiattorunski.pl)

Zmniejszone koszty ogrzewania i modernizacja zużytych urządzeń grzewczych to wynik prac zakończonych w Domach Pomocy Społecznej w Pigży i Dobrzejewicach. Do zmian przymierza się również DPS w Browinie.

W powiecie toruńskim działają cztery DPS-y: w Pigży, Wielkiej Nieszawce, Dobrzejewicach i Browinie. Do niedawna problemem każdego z nich były ogromne koszty ogrzewania. Dzięki inwestycjom, w których partycypowało Starostwo Powiatowe, w dwóch z nich już się to zmieniło. Kolejne czekają na wsparcie.

– W 2012 r. rozpoczęliśmy realizację wymiany pomp ciepła w Pigży w ramach zadania „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej przez zastosowanie zespołów pomp ciepła wykorzystujących energię geotermalną ziemi dla DPS w Pigży” – informuje radny Mirosław Nawrotek. – Podejmując temat odnawialnych źródeł energii, staramy się zwracać uwagę na oszczędności. Przed modernizacją koszty zużycia energii w ciągu roku wynosiły ponad 90 tys. zł. Dziś możemy mówić o oszczędnościach rzędu 50%.

Koszt tego zadania wyniósł prawie 654 tys. zł. Jego refundacja wyniosła 75%.

W 2014 r., w ramach podobnego zadania, modernizację cieplną przeszedł także DPS w Dobrzejewicach, w której stara i mocno zużyta już kotłownia funkcjonowała od 1998 r. Wartość tego zadania to koszt ponad 1 mln 596 tys. zł. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działania te dofinansowano w 85%. Pozostałe 15% to fundusze wkładu własnego. W przypadku wymiany ogrzewania w DPS-ie w Dobrzejewicach możemy mówić o rocznych oszczędnościach rzędu 74 tys. zł.

Obecnie ogłoszono również przetarg na modernizację cieplną w największym na terenie powiatu, trzypoziomowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

Umowa dotycząca zadania „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej przez zastosowanie zespołów pomp ciepła wykorzystujących energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browino” została już podpisana.

– Głównym celem tych działań jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury oraz poprawa jakości powietrza – podsumowuje radny Mirosław Nawrotek. – Przewidywany termin ukończenia prac w DPS w Browinie to 2018 r.