Możemy konkurować z miastem

Prawie 60 mln złtyle przewidziano na wydatki gminne w 2017 roku. Według przedstawionych podczas ostatniej sesji rady gminy dokumentów dochody określono na ponad 45 mln zł. Deficyt budżetu pokryty zostanie w 70% z nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych. Kolejne 30% pokryją pożyczki i kredyty.

Rada gminy upoważniła wójta do udzielenia pożyczek do kwoty 650 tys. zł w celu zapewnienia m.in. prawidłowego funkcjonowania SPZOZ-u w Łysomicach. Podczas sesji procedowano także uchwałę dotyczącą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Program na rok 2017 będzie więc kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach poprzednich, których istotą jest współpraca wielu ośrodków działających na terenie gminy.

– Do najważniejszych inwestycji w tym roku należy m.in. modernizacja budynku gimnazjum, który wpisuje się w rozbudowę Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach – mówi Piotr Kowal, wójt gminy. – Cały projekt pochłonie przeszło 3 mln zł. Wśród inwestycji oświatowych kontynuować będziemy budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świerczynkach. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z zamierzeniami, obiekt w tym roku zostanie oddany do użytku.

Jedne z ważniejszych prac związane są także z modernizacją i rozbudową budynku Urzędu Gminy Łysomice oraz m.in. termomodernizacją świetlicy wiejskiej wraz z budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, przedszkolem i oddziałem Biblioteki Gminnej w Lulkowie.

Prawie 4 mln zł przeznaczone zostaną na modernizację dróg gminnych, które otrzymają nową asfaltową nawierzchnię. Dzięki kolejnemu milionowi w gminie powstanie ponad 8 km nowych dróg pieszo-rowerowych.

– Priorytetem będzie prawie pięciokilometrowy odcinek od Łysomic do dworca w Papowie Toruńskim – zaznacza włodarz gminy. – Projekt ten zrealizujemy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Druga inwestycja dotyczyć będzie trzykilometrowej trasy między Gostkowem a Papowem Toruńskim, która powstanie przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych.

Gmina w ramach Zjednoczonych Inwestycji Terytorialnych przystąpiła także do projektowania dróg rowerowych na drodze między Kamionkami Małymi a Turznem oraz Lulkowem a Różankowem. W przyszłym roku powstanie więc kolejne 8 km tras dla cyklistów.

– Część inwestycji zaplanowanych na ten rok jest w fazie projektowania, a ich realizacja zostanie rozłożona w czasie – zaznacza Piotr Kowal. – Mowa tu chociażby o budowie sieci kanalizacyjnej. Gmina podpisała już umowę dotyczącą prac w Kamionkach Dużych. Jeżeli będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych, ruszymy z kolejnymi działaniami.

W ramach ochrony środowiska gmina Łysomice planuje w tym roku zbudować nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Papowie Toruńskim. Aż w 85% inwestycja zostanie dofinansowana z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak co roku w sołectwach dozbrajane i modernizowane są także place zabaw, siłownie zewnętrzne i świetlice wiejskie. Kontynuowane są również zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz warsztaty rękodzielniczo-artystyczne.

– Z roku na rok życie w gminie zmienia się na lepsze – podsumowuje wójt Piotr Kowal. – Wzrasta liczba dróg, a rozbudowana infrastruktura ułatwia życie mieszkańcom. Choć jest wiele pól, w których jeszcze należy inwestować, dzięki ciągłemu rozwojowi śmiało możemy konkurować atrakcyjnością z pobliskim miastem.