Na co pieniądze z powiatowej kasy? Zagłosuj na projekty w ramach budżetu obywatelskiego

Fot. pixabay.com

Każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu toruńskiego może wziąć udział w głosowaniu nad budżetem obywatelskim. Wskazywać projekty, które warto zrealizować za pieniądze powiatumożna do 23 listopada.  
 
Każdy może zagłosować dwukrotnie – raz na zadanie z puli powiatowej, raz na zadanie z puli gminy, w której mieszka. Głosy oddaje się za pomocą specjalnych kart, które można wydrukować ze strony www.powiattorunski.pl lub otrzymać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu – tam też została wystawiona urna, do której można wrzucić swój głos. Innym sposobem udziału w głosowaniu jest przesłanie karty pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń (decyduje data stempla pocztowego).  
O tym, które propozycje mieszkańców zwyciężą, decyduje oczywiście liczba uzyskanych głosów. Ale jest też nowość. Budżet obywatelski ruszy w danej gminie tylko pod warunkiem zaangażowania mieszkańców w głosowaniu – minimalna liczba głosów to 3% ogólnej liczby mieszkańców w gminie lub powiecie. 
Więcej informacji na temat minimalnej liczby głosów i samego głosowania można znaleźć na stronie internetowej: www.powiattorunski.pl