Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznane!

To już 15. edycja konkursu. W tym roku marszałek Piotr Całbecki przyznał  wyróżnienia w 13 dziedzinach. Dwa z nich mają gminny akcent.

W środę, 11 czerwca 2014 roku po raz kolejny przyznano Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W kategorii „Innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich” gmina Lubicz otrzymała wyróżnienie za  konsekwentne prowadzenie polityki przestrzennej w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Aktywna i merytoryczna współpraca z gminną komisją urbanistyczną zaowocowała racjonalnym sposobem gospodarowania przestrzenią, zapewniając pogodzenie interesu potencjalnych inwestorów z oczekiwaniami społecznymi i ochroną środowiska w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podkreślono także wysoki poziom i kompleksową, profesjonalną obsługę interesantów i zespołów projektowych przez Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

Drugie wyróżnienie otrzymał Zbigniew Barcikowski – prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint” Grębocin – za propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zbigniew Barcikowski  jest  od wielu lat związany ze sportem kolarskim, początkowo jako  zawodnik kadry narodowej w kolarstwie, później nauczyciel wychowania fizycznego, trener, działacz i organizator imprez sportowych. Swoją postawą przyciąga rzesze młodych ludzi chcących uprawiać sport. Byli i obecni podopieczni trenera odnoszą sukcesy w zawodach sportowych. Jest  tez radnym Rady Gminy Lubicz i pomysłodawcą ciekawych imprez sportowych, które na stałe wpisały się w kalendarz zwodów kolarskich. Jako pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiego Kryterium Asów, odbywającego się od sześciu lat w Lubiczu Górnym przyciągnął na imprezę liderów i fanów kolarstwa z całej Polski.