Nowa droga rowerowa. W końcu jazda na tej trasie będzie bezpieczna

Kolejne kilometry ścieżek rowerowych powstaną w powiecie. Tym razem w gminie Lubicz, fot. pixabay.com

Prawdopodobnie już w przyszłym roku ruszymy z Lubicza Górnego do Złotorii nową ścieżką rowerową. Samorząd czeka na ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy prac.

Nowa trasa prowadzić ma wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 657, przez Nową Wieś. Prace prowadzone będą wspólnie z właścicielem drogi – Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz powiat i gminę Lubicz, przez które trakt będzie przebiegać.

 – Od lat rośnie ruch samochodów na tej trasie, gdyż wielu kierowców, chcąc omijać korki w Lubiczu Górnym i Dolnym wybiera drogę do i z Torunia właśnie przez Złotorię oraz Nową Wieś – mówi wójt gminy Lubicz Marek Olszewski.

Temat budowy drogi rowerowej na sesjach rady gminy pojawiał się już kilkukrotnie.

– To naraża na niebezpieczeństwo pieszych i rowerzystów z tych wsi. Mieszkańcy wielokrotnie dawali wyraz swemu niezadowoleniu, a gmina starała się monitować zarządcę drogi, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich, aby ten problem rozwiązać – mówi Hanna Anzel, przewodnicząca Rady Gminy Lubicz.