Nowe inwestycje w gminie Łysomice. Stawiają na edukację i zdrowie

Wizualizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach.

Te nowoczesne funkcjonują już w Łysomicach, Świerczynkach i Turznie. Teraz przyszła pora na zmiany w szkole w Ostaszewie. Drugą, równie ważną inwestycją będzie budowa nowego obiektu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, który powstanie w Łysomicach przy skrzyżowaniu ul. Żytniej, Pszennej i Łąkowej.

Plany modernizacji ostaszewskiej podstawówki powstały już wcześniej. Ich realizacji przeszkodziła wprowadzona od września 2017 r. reforma edukacji. W zmianach dokumentacji uwzględnić trzeba było dwie dodatkowe klasy – 7 oraz 8 i zmienić założenia projektowe dla gimnazjum. Dokumenty uzupełniono, a gmina wystąpiła o dofinansowanie w ramach działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Budowa sali gimnastycznej zaś miałaby zostać wsparta pieniędzmi z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

– Wkrótce ogłosimy przetarg na budowę, a gdy wszystko pójdzie po naszej myśli, w sierpniu ją rozpoczniemy – podkreśla wójt gminy Łysomice Piotr Kowal. – Będzie to ostatnia z inwestycji szkolnych na naszym obszarze.

W ramach realizowanych prac planowana jest budowa łącznika oraz sali gimnastycznej. Zgodnie z projektem powstaną 4 duże i 1 mniejsza sala dydaktyczna, pomieszczenia administracyjno-biurowe, portiernia, a także sala gimnastyczna o powierzchni ok. 515 mkw. z zapleczem higieniczno-sanitarnym, gospodarczym i magazynem sportowym. Sam kompleks szkolny pomieści 250 osób. Sala zaś 100.

– Budynek przyczyni się do poprawy komfortu funkcjonowania w większej przestrzeni i jakości kształcenia uczniów – podkreśla przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski.

W ramach zadania zmodernizowana zostanie także stara część budynku oraz teren wokół szkoły.

– Sala, podobnie jak pozostałe na terenie gminy, po godzinach zajęć lekcyjnych oddana zostanie do dyspozycji gminnych klubów sportowych i mieszkańców – podkreśla włodarz. – Modernizacja rozłożona zostanie na dwa lata.

W tym roku rozpoczną się także prace budowlane nowego ośrodka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Powstanie on na gruncie, który gmina otrzymała w maju 2015 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, w formie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności, ze ścisłym przeznaczeniem na budowę wspomnianej inwestycji. Koncepcję obiektu zaprojektowała firma Krzywka Studio Agata Krzywka, która już wcześniej współpracowała z samorządem, przygotowując projekty: budynku Urzędu Gminy w Łysomicach oraz budynku wielofunkcyjnego w Lulkowie.

Pozwolenie na budowę SP ZOZ gmina otrzymała w marcu. W parterowym obiekcie przewiduje się powstanie gabinetów lekarskich, apteki, pomieszczeń administracyjnych, holu głównego i pomocniczego, a także sal przeznaczonych do rehabilitacji, pomieszczeń technicznych i zaplecza. Tam także stacjonować będzie ambulans ratownictwa medycznego.

– Przygotowania proceduralne i dokumentacyjne do budowy nowego ośrodka trwały 3 lata – dodaje Robert Kożuchowski. – Jest to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców. Jak pokazują badania, społeczeństwo się starzeje, a osób zmagających się z chorobami przybywa. Podejmując się budowy nowego ośrodka, chcemy stworzyć miejsce w pełni funkcjonalne i dobrze wyposażone.

Z planowanej inwestycji zadowoleni są również mieszkańcy, którzy podkreślają, że obiekt zlokalizowany w jednym miejscu w znacznym stopniu ułatwi im funkcjonowanie.

Poza dwiema kluczowymi inwestycjami w planach jest także modernizacja kolejnych odcinków dróg i chodników, które zapewnią mieszkańcom bezpieczne poruszanie się po gminie.

– Stawiamy na rozwój, jednak w procesach tych zauważamy jeden problem – zaczyna brakować nam gruntów pod inwestycje – podsumowuje wójt Piotr Kowal.

W niedalekiej przyszłości samorząd chciałby także przejąć łysomicki pałac i pobliski parking. To dałoby możliwość stworzenia w gminie centrum kulturowego z prawdziwego zdarzenia. Część budynków już jest przez gminę dzierżawiona, wkrótce zaś rada przymierzy się do przejęcia spichlerza.

– Zagospodarowanie tego terenu jest moim marzeniem – podsumowuje wójt Piotr Kowal. – Skupiając się na inwestycjach budowlanych, nie możemy zapominać o zielonych miejscach rekreacji. I takie miałyby przy pałacu powstać.