Nowy sternik

8 kwietnia odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia Białe Żagle Chełmża, podczas którego wybrano nowy zarząd.  
 
Najważniejszą zmianą było oczywiście desygnowanie nowego prezesa. Został nim Maciej Jaskuła, który w stowarzyszeniu działa od 6 lat, czyli od początku jego istnienia. Ponadto w skład kierownictwa Białych Żagli Chełmża weszli Przemysław Olejniczak (wiceprezes), Mariusz Baczyński (skarbnik), Wiesław Wiśniewski (sekretarz), Jerzy Lewandowski i Maciej Sobczak (członkowie zarządu). 

– Jestem dumny z objęcia stanowiska mówi prezes Maciej Jaskuła. Zdaję sobie jednak sprawę z odpowiedzialności związanej z tym faktem. Przed nami dużo ciężkiej pracy i wyzwań. Wierzę, że w takim składzie podołamy temu.  

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest szerzenie żeglarstwa na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego i szkolenie adeptów tej dyscypliny. Na czym jeszcze skupi się nowo wybrane kierownictwo?  

– Na pewno będziemy kontynuować działania zarządów z lat poprzednich twierdzi prezes. – Przeprowadzimy coroczne regaty Chełmża-ZalesieChełmża oraz regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Chełmżyńskiego. Będziemy również kontynuować pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, które nadal będziemy zabierać na łódki i przybliżać im tajniki żeglarstwa. W przyszłym roku tradycyjnie zagramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Zależy nam także na dbaniu o środowisko wokół Jeziora Chełmżyńskiego poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców korzystających z tego akwenu. 

Oprócz starych zadań przed zarządem staną również nowe wyzwania, co do których prezes Jaskuła ma już wstępne plany  

– Działamy już w kierunku rozbudowy przystani mówi. Obecnie jest ona bardzo skromna. W stowarzyszeniu działa blisko sześćdziesiąt osób, a do tego, mamy nadzieję, będą dochodzić kolejne, więc rozbudowa będzie konieczna. Zwrócimy się także do władz miasta z prośbą o pomoc w udrożnieniu kanału pomiędzy Jeziorem Chełmżyńskim a Strużalem, gdzie obecnie nie ma szansy przepłynięcia. Plany są ambitne, ale mamy aż trzy lata na ich realizację. Wierzę, że wszystko się uda.