Nowy zarząd OSP w powiecie

Szembekowo gościło w swojej remizie strażackiej delegatów na IV Zjazd Powiatowy Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Był to pierwszy taki zjazd w gminie Obrowo od początku istnienia związku – spotkania tego typu odbywają się raz na 5 lat. Gminę Obrowo reprezentowali druhowie: Andrzej Wieczyński, Mirosława Kłosińska, Janusz Lewandowski, Marian Wojciechowski, Gabriel Mytlewski oraz – jako gość – przewodniczący rady gminy w Obrowie Krzysztof Michalski. W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście: członek zarządu głównego ZOSP RP Zbigniew Sosnowski, starosta toruński Mirosław Graczyk, zastępca wójta gminy Chełmża Kazimierz Bober, prezes Pacific Toruń Wojciech Sobieszak oraz przedstawiciele i delegaci z pozostałych gmin powiatu.

Podczas zjazdu wybrano nowy zarząd OSP na szczeblu powiatowym w składzie: prezes Bogdan Sowiński, emerytowany zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu, wiceprezesi – Mirosław Graczyk, Wiesław Ziółkowski i Ryszard Korpalski. Sekretarzem został Bogusław Kashyna, a skarbnikiem Andrzej Michalski. Członkami prezydium zostali: Franciszek Piróg, Ryszard Cichoracki, Marian Błaszkiewicz, Sławomir Kamiński, Wiesław Bachan.

– Najpierw w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej wybiera się na walnych zebraniach przedstawicieli do zarządów gminnych ZOSP RP i delegatów na zjazd gminny – tłumaczy nowy prezes Bogdan Sowiński. – Podczas zjazdu gminnego delegaci zatwierdzają skład zarządu gminnego, który spośród siebie wybiera władze gminne: prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, może również wybrać kronikarza. Zarząd ustala liczbę członków prezydium i skład osobowy. Analogicznie odbywa się to na pozostałych szczeblach, tj. powiatowym, wojewódzkim i głównym.